Gedaan met laden. U bevindt zich op: Forfaitaire vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting voor LPG voertuigen

Forfaitaire vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting voor LPG voertuigen

Er is een forfaitaire vermindering van de jaarlijkse verkeersbelasting voor personenwagens, auto's voor dubbel gebruik en minibussen uitgerust met een LPG-tank.

Voorwaarden

Vanaf AJ 2016 kan de verkeersbelasting forfaitair verminderd worden met 100 EUR als aan volgende voorwaarden voldaan is:

  • het gaat om een personenwagen, auto voor dubbel gebruik of minibus
  • het voertuig wordt (geheel, gedeeltelijk of tijdelijk) aangedreven met LPG
  • het voertuig is niet ingeschreven op naam van een leasingmaatschappij of wordt niet gebruikt onder een commerciële nummerplaat

Voor belastbare periodes vanaf 01/07/2017 geldt deze vermindering ook voor lijkwagens en tractors/trekkers met een MTM ≤ 3.500 kg en die niet ingeschreven zijn op naam van een leasingmaatschappij.

De vermindering geldt niet voor lichte vrachtwagens.

Bedrag

Het bedrag wordt vóór toepassing van de opdeciem verminderd met 100 EUR. Dit bedrag wordt elk jaar op 01/07 geïndexeerd:

vanaf 01/07/2023€126,12
vanaf 01/07/2022€119,88
vanaf 01/07/2021€ 110,04

vanaf 01/07/2020

€ 108,48

vanaf 01/07/2019

€ 107,88

Als de vermindering verleend wordt, is de minimumbelasting niet van toepassing.

Procedure

Deze vermindering wordt automatisch verleend. U moet ze niet aanvragen.