Gedaan met laden. U bevindt zich op: Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer

Terugbetaling jaarlijkse verkeersbelasting bij gecombineerd vervoer

Bij gecombineerd vervoer worden de goederen deels over de weg (voor het eerste of het laatste deel van het traject), deels over het spoor of het water vervoerd vanuit of naar een andere lidstaat van de Europese Economische Ruimte.

Vanaf aanslagjaar 2016 kunnen bedrijven die gebruik maken van deze nieuwe regeling een terugbetaling tot maximum 100 percent van de verschuldigde jaarlijkse verkeersbelasting krijgen.

Voorwaarden

Groot containerschip op zee
© Paul Pond
  • Het vervoer gebeurt met een vrachtwagen, aanhangwagen, oplegger met of zonder trekker, wissellaadbak of container ≥ 20 voet.
  • Het gaat om vervoer dat deels over de weg in België verloopt en deels via het spoor. (de goederen moeten hierbij gelost of geladen worden bij het dichtstbijzijnde station) of het water (de haven mag hierbij niet verder liggen dan 150 km). Bij vervoer over zee moet het zeetraject meer dan 100 km bedragen.
    • De goederen worden over de weg in België vervoerd naar een station of haven of worden er opgehaald
    • Vanaf AJ 2017 is het niet langer noodzakelijk dat de overslagverrichting in België plaatsvindt
  • Het goederenvervoer vindt plaats tussen lidstaten. Vervoer dat louter binnen België plaatsvindt, komt niet in aanmerking.

Bedrag

De verkeersbelasting wordt terugbetaald overeenkomstig het aantal overslagen (n). De terugbetaling (T) wordt op forfaitaire wijze berekend volgens de formule:

T = t (het bedrag van de verschuldigde verkeersbelasting) * n (het aantal overslagen (max. 100)) / 100

De minimumbelasting is niet van toepassing.

Procedure

  • Voldoet u aan de voorwaarden? Dan dient u het formulier in bij de Vlaamse Belastingdienst. Dit ten vroegste op de laatste dag van de belastbare periode en ten laatste drie maanden na de laatste dag van de belastbare periode.

Bijvoorbeeld: De terugbetaling voor aanslagjaar 2022 vraagt u aan vóór 31 maart 2023.

  • U moet de overslagverrichtingen bewijzen aan de hand van vrachtbrieven. Het is niet nodig om de vrachtbrieven en andere bewijzen bij uw aanvraag te voegen, maar u houdt die documenten wel vijf jaar bij.
  • Verstuur uw aanvraag via e-mail naar relatiebeheer@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie), of met de post naar “Vlaamse Belastingdienst - Team Relatiebeheer, Vaartstraat 16, 9300 Aalst”.