Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting wegens uitvoer van het voertuig

Vrijstelling van de belasting op inverkeerstelling en de verkeersbelasting wegens uitvoer van het voertuig

Er is een vrijstelling voorzien voor de belasting op inverkeerstelling (BIV) en de verkeersbelasting (VKB) voor voertuigen die binnen de zes maanden na hun inschrijving uitgevoerd worden naar een andere staat van de Europese Economische Ruimte (EER).

Voorwaarden

Bij uitvoer van een voertuig wordt de belasting op de inverkeerstelling (BIV) vrijgesteld als voldaan is aan de volgende voorwaarden:

  • het voertuig werd ingeschreven in een andere staat van de EER
  • het voertuig werd uitgevoerd binnen de 6 maanden vanaf de dag van inschrijving in België

Daarnaast wordt ook een vrijstelling van de verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting verleend als het voertuig reeds in het buitenland ingeschreven was vóór de maand van schrapping/wissing/vervanging in België:

  • ontheffing vanaf de maand van inschrijving in een andere staat van de EER
  • tot en met de maand voorafgaand aan de maand van schrapping/wissing/vervanging in België

Bewijsstukken

  • het bewijs van de schrapping van het wegvoertuig in het repertorium van de DIV, van de doorhaling van het luchtvaartuig in het Belgisch luchtvaartuigregister of van het terugzenden van de vlaggenbrief aan de autoriteit die hem heeft afgeleverd;
  • het bewijs van de inschrijving van het wegvoertuig of het luchtvaartuig, of van de aflevering van een vlaggenbrief of een gelijkwaardig document, volgens een definitieve regeling, in het buitenland;
  • als een wegvoertuig door een beroepshandelaar uit de automobielsector uitgevoerd wordt, is een afschrift van de factuur die de overdracht bekrachtigt, én het bewijs van betaling van die factuur ook geldig als bewijs van inschrijving in het buitenland.

Procedure

Uw voertuigen die bestemd zijn voor export, kan u elektronisch doorgeven via 'Mijn dossier(opent in nieuw venster)'.

Als het dossier aan alle voorwaarden voldoet, houdt de Vlaamse Belastingdienst de belasting op inverkeerstelling (BIV) tegen. Op die manier hoeft u de BIV niet langer voor te schieten en later terug te vragen.

De bewijsstukken van export bezorgt u binnen de zes maand. Dat kan ook elektronisch. Als u toch een aanslagbiljet BIV ontvangt, moet u een bezwaar indienen.

Bij schrapping/wissing van de nummerplaat of vervanging van het voertuig onder dezelfde nummerplaat wordt normaliter automatisch ontheffing verleend voor de verkeersbelasting en de aanvullende verkeersbelasting voor de niet volledig verstreken maanden van de belastbare periode.