Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woningen verhuren aan een woonmaatschappij

Belastingvermindering voor verhuurders die renoveren en hun woningen verhuren aan een woonmaatschappij

Als u als eigenaar-verhuurder, uw woning verhuurt aan een erkende woonmaatschappij (vroeger ‘sociaal verhuurkantoor’ - SVK), voor minimum 9 jaar, dan kunt u een belastingvermindering krijgen voor de renovatiewerken die u uitvoert aan die woning.

Voorwaarden

  • De huurwoning is verhuurd aan een erkende woonmaatschappij voor minimum 9 jaar.
  • De woning is al minimum 15 jaar in gebruik.
  • De totale kostprijs van de werken is minimum 11.990 euro (incl. btw) voor werken gedaan en betaald in 2018.
    • Als u een voorschot betaald hebt in 2017 voor werken die worden uitgevoerd in 2018, dan mag u met dat voorschot rekening houden om te bepalen of het minimumbedrag van de kostprijs van de werken in 2018 werd bereikt.
  • De facturen voor de werken zijn gericht aan de belastingplichtige eigenaar.
  • De werken worden uitgevoerd door een aannemer.

Opheffing belastingvermindering vanaf 2019

Sinds 1 januari 2019 is de belastingvermindering opgeheven. Enkel uitgaven gedaan uiterlijk op 31 december 2018 konden nog in aanmerking genomen worden. Voor uitgaven gemaakt in 2018 kunt u wel nog van de belastingvermindering genieten gedurende een periode van 9 jaar, voor zover aan alle voorwaarden voldaan is en blijft.

Financieel voordeel

De belastingvermindering kan tot 45% van de aanvaarde renovatiekosten bedragen. De vermindering wordt toegekend verspreid over een periode van 9 opeenvolgende jaren, telkens voor 5% van de werkelijke uitgaven, met een jaarlijks maximum van 1.200 euro (aanslagjaar 2019).

Let op: De belastingvermindering wordt maar toegekend voor zolang de woning ook effectief onder de vereiste voorwaarden in huur wordt gegeven. Als u na enkele jaren besluit om de woning niet langer te verhuren onder die voorwaarden, zult u de belastingvermindering niet langer genieten.