Voorwaarden

U moet bepaalde voorwaarden naleven. De voorwaarden zijn aan uw situatie aangepast. Het doel van de voorwaarden is dat u geen nieuwe feiten pleegt.

  • Eén van de voorwaarden is dat u zal worden opgevolgd door een justitieassistent.
  • U verlaat overdag de gevangenis om bijvoorbeeld een opleiding of therapie te volgen, te werken of werk te zoeken, ofwel omwille van familiale belangen.
  • U verlaat de gevangenis voor maximaal 12 uur op een dag.

Procedure

  • De justitieassistent nodigt u uit voor een eerste gesprek. Hij maakt samen met u het uurrooster op waaraan u zich moet houden en bespreekt de voorwaarden die u moet naleven.
  • De justitieassistent heeft regelmatig een gesprek met u op zijn kantoor en gaat na of u problemen hebt bij het naleven van de voorwaarden.
  • De justitieassistent brengt verslag uit aan de strafuitvoeringsrechtbank die toeziet op uw dossier. Het verslag bevat gegevens over uw levenssituatie en de voorwaarden die u moet naleven.
  • De strafuitvoeringsrechtbank kan de voorwaarden aanpassen, schorsen of nader omschrijven.
  • Als u het uurrooster of de voorwaarden niet naleeft, nodigt de justitieassistent u uit voor een gesprek. U krijgt dan de kans uit te leggen wat er is misgelopen. De justitieassistent maakt hiervan een verslag op en stuurt dit naar de strafuitvoeringsrechtbank.
  • Na afloop kunt u in aanmerking komen voor een voorwaardelijke invrijheidstelling of elektronisch toezicht.

De strafuitvoeringsrechtbank kan de beperkte detentie schorsen of herroepen. U moet dan opnieuw naar de gevangenis.

De rechtbank kan u ook een nieuwe kans geven, de voorwaarden aanpassen of nieuwe voorwaarden opleggen.