Voorwaarden

De stagiair

Elke werkzoekende, werknemer, zelfstandige, student of buitenlander die in België mag werken, kan een BIS doen. Zo kan hij extra vaardigheden en competenties verwerven op de werkvloer.

U kunt geen beroepsinlevingsstage (BIS) afsluiten

  • voor opleidingen die plaatsvinden in het kader van een lopende arbeidsovereenkomst.
  • voor arbeidsprestaties in het kader van een opleiding die u volgt.
  • voor stages die voorbereiden op de uitoefening van een vrij beroep.
  • voor verplichte stages die leiden tot het behalen van een diploma of getuigschrift.

De werkgever

Elke werkgever uit de profit- en de nonprofitsector kan een beroepsinlevingsovereenkomst afsluiten.

Procedure

De kandidaat en de werkgever sluiten een schriftelijke overeenkomst af waarin de doelstellingen en praktische regelingen van de stage beschreven worden.

Voordat de overeenkomst gesloten kan worden, moet de werkgever een opleidingsplan opstellen, al of niet samen met de stagiair. Dat opleidingsplan moet daarna goedgekeurd worden door de VDAB.

Als de kandidaat tijdens zijn stage zijn werkloosheids- of inschakelingsuitkering wil behouden, moet hij een vrijstelling van beschikbaarheid aanvragen bij de VDAB. Een VDAB-bemiddelaar oordeelt dan of de stage past binnen het traject naar werk.

Bedrag

De werkgever betaalt geen loon of RSZ, alleen een stagevergoeding voor elke gepresteerde arbeidsdag. De stagevergoeding is onderhevig aan bedrijfsvoorheffing. De berekening voor een deeltijdse stagevergoeding mag pro rata.

Sinds 1 september 2018 geldt 796,90 euro als maandelijkse minimumvergoeding voor alle BIS-stagiairs.

Contact

Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding

Tel.: 0800 30 700
E-mail: wpl@vdab.be.

Adres

Keizerslaan 11, 1000 Brussel

Routeplanner
Website
http://www.vdab.be
Email
info@vdab.be
Email
opl.cheque@vdab.be
Fax
02 506 15 90
Telefoon
0800 30 700