Gewest reikt beroepskaart uit

Met een beroepskaart kunt u als niet-Belg in heel België als zelfstandige werken. Maar het is het Vlaamse, het Waalse, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest of de Duitstalige Gemeenschap die beslist over uw aanvraag. 

Welk gewest uw aanvraag verwerkt, wordt bepaald door: 

  • de plaats waar u zich vestigt als zelfstandige 
  • of de maatschappelijke zetel van uw onderneming, als u meerdere vestigingen hebt 
  • of de plaats waar u effectief werkt als zelfstandige, als u geen vestiging hebt in België. 

Kies daarom voor u de beroepskaart aanvraagt, waar u zich wilt vestigen als zelfstandige. 

Binnen de gewesten geldt het principe van “wederzijdse erkenning”. Dit houdt in dat elke dienstverrichter die een beroepskaart heeft gekregen in één gewest, is gerechtigd zijn diensten te verstrekken in de andere gewesten, zonder dat daar een nieuwe erkenning of vergunning moet worden bekomen. De buitenlandse dienstverrichter met een beroepskaart in een ander gewest die een nieuwe vestiging wil openen in het Vlaamse Gewest, heeft wel een nieuwe beroepskaart nodig.

Bevoegde dienst in Brussel

Hebt u vragen over de uitreiking van de beroepskaart door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest? Neem dan contact op met de bevoegde dienst in Brussel: 

Brussel economie en werkgelegenheid 
Directie Werkgelegenheidsbeleid en Meerwaardeneconomie 
Kruidtuinlaan 20 
1035 Brussel 
Tel.: 02 204 13 99 
E-mail:  arbeid.eco@gob.irisnet.be (opent in uw e-mail applicatie)  

Bevoegde dienst in Wallonië

Hebt u vragen over de uitreiking van de beroepskaart door het Waalse Gewest? Neem dan contact op met de bevoegde dienst in Wallonië: 

Direction générale de l'Economie, de l'Emploi et de la Recherche  
Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle - Direction de l'Emploi et des Permis de travail 
Place de la Wallonie 1 - bâtiment 2, 4ème étage  
5100 Namur (Jambes) 
Tél. : 081 33 43 92  
E-mail : professionalcard@spw.wallonie.be (opent in uw e-mail applicatie) 

Bevoegde dienst in Duitstalige Gemeenschap

Hebt u vragen over de uitreiking van de beroepskaart door de Duitstalige Gemeenschap? Neem dan contact op met de bevoegde dienst in de Duitstalige Gemeenschap: 

Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft, Abteilung Beschäftigung, Gesundheit und Soziales,  
Gospertstraße 1,  
4700 Eupen,  
Tel.: 087 59 64 86, fax: 087 55 64 73,  
http://www.ostbelgienlive.be  (opent in nieuw venster)