Sommige niet-Belgen hebben geen beroepskaart nodig om als zelfstandige te werken in België:

 • onderdanen van Zwitserland
 • onderdanen van een EU-lidstaat, IJsland, Noorwegen of Liechtenstein. Als de volgende personen met die onderdanen samenwonen, hebben ook zij geen beroepskaart nodig:
  • een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner
  • kinderen of kleinkinderen van de onderdaan, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, die jonger zijn dan 21 en nog ten laste zijn.
  • ouders of grootouders van de onderdaan, zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, als ze ten laste zijn.
  • Opgelet: de (groot)ouders van een student, of van zijn echtgenoot of wettelijk samenwonende partner, hebben wel een beroepskaart nodig om in België als zelfstandige te werken.
  • een echtgenoot of wettelijk samenwonende partner van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders.
 • de echtgenoot van een Belg. Als de volgende personen met de Belg samenwonen, hebben ook zij geen beroepskaart nodig:
  • kinderen of kleinkinderen van de Belg of zijn echtgenoot, die jonger zijn dan 21 en nog ten laste zijn.
  • ouders of grootouders van de Belg of zijn echtgenoot, als ze ten laste zijn.
  • een echtgenoot van inwonende kinderen, kleinkinderen, ouders of grootouders.
 • Vreemdelingen met een geldige identiteitskaart voor vreemdelingen ((opent in nieuw venster)) of met een Bewijs van Inschrijving in het Vreemdelingenregister zonder beperkende verblijfsvoorwaarden (Elektronische verblijfsvergunning type B).
 • vluchtelingen erkend door België.
 • echtgenoten of wettelijk samenwonende partners van de zelfstandige, als ze hem bijstaan of vervangen bij het uitoefenen van de zelfstandige activiteit
 • vreemdelingen die legaal in een andere EU-lidstaat verblijven, en die als dienstverrichter (= ‘“Iedere natuurlijke persoon, onderdaan van een lidstaat of rechtspersoon die gevestigd is in een lidstaat, mag zijn diensten aanbieden of verrichten in een andere Europese lidstaat.”) een dienst komen uitvoeren in België
  Opgelet: zij kunnen in België alleen werken zonder beroepskaart. Om zich als zelfstandige te vestigen, hebben ze wel een beroepskaart nodig.
 • vreemdelingen op zakenreis in België, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en de zakenreis
  • niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden
  • voor eigen rekening gebeurt of voor rekening van het vennootschap van de vreemdeling
  • 1 van de volgende doelen heeft:
   • professionele partners bezoeken
   • professionele contacten onderzoeken en ontwikkelen
   • contracten onderhandelen en afsluiten
   • deelnemen aan salons, beurzen en tentoonstellingen om er producten voor te stellen of te verkopen
   • deelnemen aan raden van bestuur of algemene vergaderingen van vennootschappen.
 • vreemdelingen die conferenties geven in België, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun verblijf niet langer duurt dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse journalisten, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun journalistieke activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse sportlui en hun zelfstandige begeleiders, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse artiesten en hun zelfstandige begeleiders, als ze geen hoofdverblijfplaats hebben in België en hun activiteiten in België niet langer duren dan 3 opeenvolgende maanden.
 • buitenlandse studenten die in België stage lopen in het kader van hun studies
 • vreemdelingen die in België stage lopen, als de stage is goedgekeurd door de bevoegde overheid in het kader van ontwikkelingssamenwerking of een uitwisselingsprogramma gebaseerd op wederkerigheid.
 • vreemdelingen ingeschreven als advocaat of stagiair-advocaat bij de Orde van Advocaten.

Zoekt u meer informatie? Bekijk dan dit gedetailleerd overzicht van de vrijstellingen (PDF bestand opent in nieuw venster).