Beroepskaart aanvragen

Controleer voor u een beroepskaart aanvraagt of:

Volg bij uw aanvraag dit stappenplan:

 • Stap 1

  Kies waar u zich als zelfstandige wilt vestigen in België. Uw keuze bepaalt of uw aanvraag behandeld wordt door het Vlaamse, het Waalse of het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien u geen vestiging opent, bepaalt u waar de zelfstandige activiteiten uitgevoerd worden.

 • Stap 2

  Stel een aanvraagdossier samen dat bestaat uit de volgende onderdelen:

  1. Een ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier.
  Welk aanvraagformulier u moet gebruiken, hangt af van uw situatie:

  2. De algemene bewijsstukken

  • een voorblad met een overzicht van alle bewijsstukken in uw dossier. Tip: begin met dit voorblad en beschouw het als een checklist.
  • een getuigschrift van goed gedrag en zeden, afgeleverd door de overheid van het land waar u op dit moment verblijft. Of een uittreksel uit het strafregister op uw naam, van maximaal 6 maanden oud.
  • een bewijs dat u de dossierkost van 140 euro hebt betaald
   Opgelet: u krijgt dit bewijs pas als u uw aanvraagdossier indient. Voeg het document op het laatste moment toe aan uw dossier.
  • een kopie van uw verblijfsvergunning in het land waar u uw aanvraag indient.
  • een geldig identiteitsbewijs.

  3. De specifieke bewijsstukken
  Voeg de volgende specifieke bewijsstukken toe aan uw aanvraagdossier, afhankelijk van uw situatie.

 • Stap 3

  De bewijsstukken in uw aanvraagdossier moeten worden vertaald naar het Nederlands, Frans of Engels. Voeg voor elk bewijsstuk (een kopie van) de vertaling en (een kopie van) het originele bewijsstuk toe aan uw dossier.

  Officiële documenten moeten worden vertaald door een beëdigd vertaler. Laat u de bewijsstukken in het buitenland vertalen? En dus niet bij een vertaler die in een Belgische rechtbank is beëdigd? Dan moeten de vertalingen:

  • gelegaliseerd zijn
  • of voorzien zijn van een apostillestempel van de bevoegde overheid in het land van afgifte.
 • Stap 4

  Dien uw aanvraag in en betaal de dossierkost van 140 euro. Waar u de aanvraag indient, hangt af van uw situatie:

  • Verblijft u in het buitenland? Of hebt u geen geldige verblijfsvergunning voor België? Dien uw aanvraagdossier dan in bij de Belgische diplomatieke of consulaire post ((opent in nieuw venster))in het land waar u verblijft.
  • Hebt u een geldige verblijfsvergunning voor België? Dat betekent: een ‘attest van immatriculatie model A’ of een ‘bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister’ (= elektronische verblijfskaart type A)? Dien uw aanvraag in in België, bij een erkend ondernemingsloket ((opent in nieuw venster))naar keuze.
  • Kunt u uw aanvraag om veiligheidsredenen niet indienen in het land waar u verblijft? Vraag dan:
  1. een toelating aan bij de bevoegde minister in het gewest waar u zich wilt vestigen en bij de federale minister van Binnenlandse Zaken.
   Doe dat door uw onveilige situatie te motiveren en bewijsstukken op te sturen die aantonen dat u de beroepskaart niet kunt aanvragen in het land waar u verblijft.
  2. de beroepskaart zelf aan:
  • bij een Belgische diplomatieke of consulaire post in een ander land
  • of bij een ondernemingsloket in België.

Vervolg van uw aanvraag

De ambassade, het consulaat of het ondernemingsloket stuurt uw dossier binnen 5 dagen op naar de dienst Economische Migratie van het gewest waar u zich wilt vestigen als zelfstandige.

Behandeling van uw aanvraag

De gewestelijke dienst Economische Migratie behandelt uw aanvraag in 2 stappen:

 1. De dienst controleert of u de aanvraag juist hebt ingediend.
  • Uw aanvraag is niet ontvankelijk? De diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u daarvan op de hoogte.
  • Uw aanvraag is wel ontvankelijk? De bevoegde dienst zal uw aanvraag dan verder onderzoeken.
 2. De dienst onderzoekt of uw dossier voldoet aan de toekenningsvoorwaarden.

Beslissing

De gewestelijke dienst Economische Migratie beslist over uw aanvraagdossier. Er zijn 2 mogelijkheden:

 1. Uw dossier wordt goedgekeurd.
  • de diplomatieke post of het ondernemingsloket brengt u op de hoogte
  • u kunt de beroepskaart afhalen bij het door u gekozen ondernemingsloket, waar u een bijkomende kost moet betalen van 90 euro per jaar dat de kaart geldig is.
 2. Uw dossier wordt geweigerd. Ook dan brengt de diplomatieke post of het ondernemingsloket u op de hoogte.
  • u kan binnen 30 dagen in beroep gaan tegen de weigering
  • u kan ten vroegste 2 jaar volgend op de ontvangen weigering een nieuwe aanvraag indienen voor dezelfde activiteit. Alleen in deze gevallen hoeft u geen twee jaar te wachten:
   • uw aanvraag was niet ontvankelijk
   • u kunt nieuwe elementen aanbrengen
   • u doet een aanvraag voor een nieuwe activiteit als zelfstandige.