Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hoe vraag ik de erkenning van mijn traject aan?

Hoe vraag ik de erkenning van mijn traject aan?

Wilt u uw opleiding of EVC-traject laten erkennen als beroepskwalificerend traject? Dan doorloopt u deze stappen:

Tip: Dien de aanvraag in ten laatste 14 weken voor de gewenste start van het traject. Zo bent u zeker dat u tijdig weet of het traject erkend wordt.

 • Stap 1

  Registratie kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners

  Met uw kwaliteitsregistratie bij het Departement Werk en Sociale Economie bewijst u dat uw onderneming aan alle kwaliteitsvoorwaarden op organisatieniveau voldoet.

  Registreerde u uw organisatie al voor een andere maatregel van het Departement Werk en Sociale Economie die ook valt onder het kwaliteits- en registratiemodel voor dienstverleners? Dan hoeft u dat niet nog eens te doen.

  Heeft uw organisatie een privé kwaliteitslabel (bijvoorbeeld ISO 9001) dan dient u zich nog steeds te registreren bij het kwaliteits-en registratiemodel voor dienstverleners.

 • Stap 2

  Indienen erkenningsaanvraag

  Dien een erkenningsaanvraag in voor elk beroepskwalificerend opleidings- of EVC-traject dat u wilt laten erkennen.

  Belangrijk bij het indienen van een erkenningsaanvraag EVC-traject

  Als u een bestaand EVC-instrument gebruikt voor het EVC-traject in te richten, dient u toegang tot de databank EVC-instrumenten aan te vragen bij AHOVOKS via evc@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie). Toegang tot de databank wordt geweigerd indien niet voldaan aan stap 1.

  Indien u een eigen EVC-instrument ontwikkelt, wordt deze vraag beoordeeld door AHOVOKS binnen de behandelingstermijn van de erkenningsaanvraag EVC-traject.
  Bij de keuze voor het ontwikkelen van een eigen EVC-instrument gebruikt u voor het beantwoorden van deze vraag de richtlijnen van AHOVOKS(Word bestand opent in nieuw venster).
  Meer informatie inzake het EVC-instrument vindt u op de website van AHOVOKS.
  U voegt de nodige documenten voor het EVC-instrument toe aan de erkenningsaanvraag bij Departement Werk en Sociale Economie via een ZIP-bestand.

 • Stap 3

  Ontvankelijkheidscontrole

  Het Departement Werk en Sociale Economie gaat het volgende na:

  Ten laatste 14 dagen nadat u uw aanvraag hebt ingediend, komt u te weten of uw aanvraag ontvankelijk is.

  Uw aanvraag wordt als niet-ontvankelijk beschouwd als:

  Is uw aanvraag niet ontvankelijk? Dan kunt u ze na die beslissing nog aanvullen. Alleen ontvankelijke aanvragen gaan verder naar de volgende fase.

 • Stap 4

  Inhoudelijk kwaliteitsonderzoek

  Een ontvankelijke aanvraag wordt inhoudelijk verder beoordeeld. Dat inhoudelijke kwaliteitsonderzoek houdt vast aan het gemeenschappelijke kwaliteitskader.

  Het onderzoek wordt binnen de 40 dagen afgerond.
  Indien uw organisatie kiest voor de ontwikkeling van een eigen instrument, wordt het instrument onderzocht door AHOVOKS binnen de behandeling van de erkenningsaanvraag van 45 dagen.

 • Stap 5

  Oordeel Erkenningscommissie

  Na het inhoudelijke kwaliteitsonderzoek gaat de Erkenningscommissie met uw aanvraag aan de slag.

  De commissie beslist binnen de 30 dagen, en baseert zich daarvoor op het kwaliteitsonderzoek zoals beschreven in stap 4. Binnen 14 dagen na de beslissing krijgt u een e-mail met de beslissing.