Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat is een beroepskwalificerend traject?

Wat is een beroepskwalificerend traject?

In een beroepskwalificerend traject leer je wat je moet kennen en kunnen om een bepaald beroep uit te oefenen. Er zijn twee soorten:

  • beroepskwalificerend opleidingstraject
    De lerende krijgt de competenties uit een beroepskwalificatie aangeleerd .
  • beroepskwalificerend EVC-traject
    De competenties die iemand verwierf via een job, vrijwilligerswerk, een hobby, ... worden officieel erkend.

Een succesvol afgerond traject levert één van deze 3 kwalificatiebewijzen op:

  • bewijs van beroepskwalificatie
  • bewijs van deelkwalificatie
  • bewijs van competenties

Deze kwalificatiebewijzen bevestigen dat iemand over (alle) competenties beschikt om een bepaald beroep uit te oefenen.

Een overzicht van de reeds erkende beroepskwalificerende trajecten vind je via het Register Beroepskwalificerende Trajecten(opent in nieuw venster).

Vlaamse kwalificatiestructuur

Beroepskwalificaties bestaan in 8 verschillende niveaus: van basisonderwijs tot universiteit. Die niveaus zijn vastgelegd in de Vlaamse kwalificatiestructuur(opent in nieuw venster).

U kunt een erkenning aanvragen voor beroepskwalificerende trajecten van elk niveau (1 tot en met 8).

Op de website van de kwalificatiestructuur krijgt u een ruimer beeld over het registreren als aanbieder van een onderwijs- of een beroepskwalificerende opleiding(opent in nieuw venster).