Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten:

  • beschermd monument (geklasseerd)
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd cultuurhistorisch landschap
  • beschermde archeologische site.

Naast de databank Beschermd Erfgoed (opent in nieuw venster)is er ook de inventaris onroerend Erfgoed(opent in nieuw venster), een lijst waarop waardevol onroerend erfgoed staat. Deze erfgoedobjecten zijn nog niet beschermd.