Beschermd erfgoed is van algemeen belang vanwege zijn erfgoedwaarde en moet daarom bewaard blijven. Het onroerenderfgoeddecreet van 1 januari 2015 voorziet vier mogelijke beschermingsstatuten:

  • beschermd monument (geklasseerd)
  • beschermd stads- of dorpsgezicht
  • beschermd cultuurhistorisch landschap
  • beschermde archeologische site.

Naast de databank Beschermd Erfgoed is er ook de inventaris onroerend Erfgoed, een lijst waarop waardevol onroerend erfgoed staat. Deze erfgoedobjecten zijn nog niet beschermd.

  • Laatst gewijzigd op 29 oktober 2019