Gedaan met laden. U bevindt zich op: Beschermingsuitkering

Beschermingsuitkering

De beschermingsuitkering is een uitkering die de RVA toekent aan niet-toeleidbare werkzoekenden bent op het moment waarop hun recht op inschakelingsuitkeringen vervalt.

Voorwaarden

  • U hebt geen recht meer op inschakelingsuitkeringen.
  • U werd vóór de einddatum van het recht op inschakelingsuitkeringen door VDAB erkend als niet-toeleidbaar werkzoekende.
  • U zit nog in de periode die door die erkenning is gedekt.
  • U werkt actief mee met de specifieke begeleiding die VDAB voorstelt.

Financieel voordeel

Het dagbedrag van de beschermingsuitkering is gelijk aan dat van de inschakelingsuitkering.