Gedaan met laden. U bevindt zich op: Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters

Inschakelingsuitkering voor werkzoekende schoolverlaters

Jongeren die hun studies beëindigd of stopgezet hebben, moeten een beroepsinschakelingstijd (‘wachttijd’) van 12 maanden doorlopen. Als ze daarna nog werkzoekend zijn, hebben ze onder bepaalde voorwaarden recht op de forfaitaire inschakelingsuitkering.

Een inschakelingsuitkering is niet hetzelfde als een werkloosheidsuitkering. Op een werkloosheidsuitkering hebt u pas recht als u al een tijd gewerkt hebt. Een inschakelingsuitkering is er voor jongeren die nog niet (voldoende) gewerkt hebben.

Voorwaarden

U hebt recht op een inschakelingsuitkering als u:

  • tussen 18 en 25 jaar bent op het moment dat u uw inschakelingsuitkering aanvraagt.
  • tijdens uw beroepsinschakelingstijd twee positieve evaluaties van VDAB hebt gekregen.
  • een studie of opleiding hebt gevolgd die recht geeft op een uitkering. Het is niet nodig dat u uw diploma behaalde, tenzij u jonger bent dan 21 jaar als uw inschakelingsuitkering aanvraagt: dan is het wel nodig.

Procedure

In de zesde en elfde maand van uw beroepsinschakelingstijd beoordeelt of u voldoende inspanningen doet om werk te vinden. Is dit het geval dan krijgt u voor elke beoordeling een positieve evaluatie.

Als u van VDAB twee positieve evaluaties hebt gekregen, krijgt u kort voor het einde van uw beroepsinschakelingstijd een inschakelingsattest. Daarmee kunt u naar uw uitbetalinginstelling(opent in nieuw venster) stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen.

Financieel voordeel

Het bedrag van de uitkering(opent in nieuw venster) hangt af van uw leeftijd en uw gezinssituatie. Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd.