Voorwaarden

Procedure

Op het einde van uw beroepsinschakelingstijd ontvangt u van de VDAB een brief met een attest dat bewijst dat u tijdens uw beroepsinschakelingstijd ingeschreven was als werkzoekende bij de VDAB. Daarmee kunt u naar uw uitbetalingsinstelling ((opent in nieuw venster)) stappen om een inschakelingsuitkering aan te vragen. Uw uitbetalingsinstelling zal bij de RVA een uitkeringsaanvraag indienen. Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan reikt uw uitbetalingsinstelling u de uitkering uit en bezorgt u de nodige documenten, zoals een controlekaart.

Er zijn 4 uitbetalingsinstellingen waar u naartoe kunt:

Bedrag

Het bedrag van de uitkering ((opent in nieuw venster)) hangt af van:

  • uw leeftijd
  • uw gezinssituatie.

Alleenwonenden ontvangen bruto:

  • jonger dan 18 jaar: 13,34 euro per dag en 346,84 euro per maand
  • van 18 tot 20 jaar: 20,96 euro per dag en 544,96 euro per maand
  • vanaf 21 jaar: 35,02 euro per dag en 910,52 euro per maand.

Samenwonenden krijgen een lager bedrag, samenwonenden met gezinslast krijgen een hoger bedrag.

Het recht op inschakelingsuitkering is beperkt in de tijd ((opent in nieuw venster)). U kunt maximaal 36 maanden een inschakelingsuitkering krijgen. Die periode kan onder bepaalde voorwaarden verlengd worden.