Gedaan met laden. U bevindt zich op: Betalen van de schenkbelasting

Betalen van de schenkbelasting

Degene die de schenking ontvangt (de begiftigde) betaalt de schenkbelasting.

Het is niet omdat de belastingplichtige de begiftigde is, dat u niet onderling kan overeenkomen dat de schenker de belasting betaalt. Voor de Vlaamse belastingdienst blijft ook dan de belastingplichtige de begiftigde.

Procedure

Bij de registratie van een (notariële) schenkingsakte betaalt u de schenkbelasting aan de notaris. Na ontvangst van een aanslagbiljet van de Vlaamse Belastingdienst, zal de notaris de verschuldigde schenkbelasting vereffenen met de gelden, die hem door u werden voorgeschoten.

Als u vrijwillig een onderhandse akte ter registratie aanbiedt waaruit een handgift blijkt en waarin zowel schenker als begiftigde tussenkomen of waarin de begiftigde de handgift erkent, gebeurt de registratie op het bevoegde kantoor Rechtszekerheid, en zal u zelf een aanslagbiljet ontvangen van de Vlaamse Belastingdienst.