Procedure

Het bijdragesysteem verschilt naargelang van de sector en het product. De sectorgroepen hebben bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op hun sector. Zij kunnen onder meer voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of per groep van producten en bepalen wat met het promotiebudget gebeurt.

De raad van bestuur van VLAM waakt over de uniformiteit en de solidariteit tussen de sectoren, en beslist of de bijdragen al dan niet worden ingesteld. Die beslissing wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend verklaard en is daardoor verplicht voor iedereen die in de betrokken sector actief is.

Op de website van VLAM vindt u per productgroep meer informatie over:

  • de basis en berekening van de bijdrage
  • de inning van de bijdrage
  • het indienen van bezwaren
  • veelgestelde vragen over het bijdragesysteem.