De sectorgroepen hebben bevoegdheid over alle promotie-aangelegenheden die betrekking hebben op hun sector. Zij kunnen onder meer voorstellen een verplichte bijdrage in te voeren per product of per groep van producten en bepalen hoe het promotiebudget ingezet wordt. De Raad van Bestuur waakt over de uniformiteit en solidariteit tussen de sectoren, en beslist of deze bijdragen al dan niet worden ingesteld. Deze beslissing wordt door de Vlaamse Regering algemeen bindend verklaard voor iedereen die in de betrokken sector actief is.

Hier kan u informatie terugvinden over entiteiten die gegevens delen met VLAM.