Varkens

Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u  een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage.

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:

VLAM - sector varkens
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 15 bus 411
1210 Brussel

bijdragen.varkens@vlam.be

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.

Runderen, kalveren en schapen

Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, kan u  een bezwaarschrift indienen. In uw bezwaarschrift vermeldt u uw klantnummer, ondernemingsnummer, factuurnummer alsook uw motivatie, en voegt de nodige stavingsstukken in bijlage.

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:

VLAM - sector runderen, kalveren en schapen
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 35, bus 50
1030 Brussel

bijdragen.runderen@vlam.be
 

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.