Indien u van oordeel bent dat u de bijdragen niet (geheel) verschuldigd bent, vermeld dan in uw bezwaarschrift uw klantnummer, factuurnummer en uw motivatie. Voeg de nodige bewijsstukken in bijlage.

Dit moet schriftelijk gebeuren en kan per post of via e-mail:

VLAM - sector akkerbouw
T.a.v. Team bijdragen
Koning Albert II-laan 15 bus 411
1210 Brussel


bijdragen.akkerbouw@vlam.be

Eventuele beroepsprocedures vinden plaats bij de gewone rechtbanken.