VLAM vraagt aan de producenten die meewerken aan het project van de erkenning van de Vlaamse streekproducten een bijdrage.

Jaarlijkse licentiebijdrage:

tot 5 werknemers in dienst € 180
6 tot 10 werknemers in dienst € 300
11 tot 20 werknemers in dienst € 420
21 tot 50 werknemers in dienst € 720
51 tot 100 werknemers in dienst € 1440
101 tot 150 werknemers in dienst € 2880
Meer dan 150 werknemers in dienst: € 4560

Belangrijk:
- Als de producent meer dan één product laat goedkeuren, krijgt hij een korting van 25% op de licentiebijdrage van het 2e, 3e of 4e product.
- Verenigingen kunnen een korting krijgen. Per lid wordt de bijdrage bepaald volgens het aantal werknemers (FTE). Deze bijdragen worden voor alle leden samen opgeteld en op het totaal wordt een korting van 50% berekend.