Gedaan met laden. U bevindt zich op: Gebouwenpas (binnenkort)

Gebouwenpas (binnenkort)

Voor woningen bestaat reeds een woningpas. In 2024 komt er ook voor alle niet-residentiële gebouwen een gebouwenpas. Een gebouw bouwen, verbouwen, verkopen of verhuren, daar komt heel wat papierwerk bij kijken. Gebouwenpas is een gratis digitaal paspoort dat relevante informatie over uw gebouw samenbrengt in 1 handig overzicht.

U vindt er alle beschikbare attesten en relevante informatie over het gebouw, zoals attesten, gebouw-, grond-, en omgevingsgebonden informatie en premies waarover de overheid beschikt. Zo hebt u als eigenaar minder papierwerk en meer duidelijkheid over de kwaliteit en zuinigheid van het gebouw, en boekt u tijdwinst.

Bij de start zal de gebouwenpas de volgende informatie aanbieden:

 • data en attesten:
  • bodeminformatie en het bodemattest
  • stedenbouwkundige en digitale bouwvergunning
  • asbestattest
  • watervoorziening, keuring binnenwaterinstallatie en privéwaterkeuring
  • GasCertificaat
  • het energieprestatiecertificaat (EPC)
  • EPB-aangifte
  • gegevens over uw meters voor elektriciteit en/of gas en uw reëel energieverbruik
  • informatie over de renovatieverplichting
  • isolatiegegevens
  • details van uw installaties (verwarming, sanitair warm water, koeling, ventilatie en aangemelde zonnepanelen)
  • informatie over riolering
  • overstromingsgevoeligheid van de omgeving waar uw gebouw of perceel ligt
  • periodieke keuringsattesten van de CV-installatie
  • relevante omgevingskaarten.

De gebouwenpas zal in fases worden gelanceerd en elk jaar met bijkomende informatie of functionaliteiten worden uitgebreid. In de toekomst zal de gebouwenpas ook meer data ontsluiten, mogelijk rond duurzaamheid, energieverbruik, toegankelijkheid, aanwezige infrastructuur, mobiliteit, circulair materiaalgebruik,… . Mogelijk komt er ook een differentiatie in aangeboden informatie afhankelijk van het type gebouw (onderwijs, sport, zorg, handel, …)

Anders dan voor woningen, zal een gebouwenpas - afhankelijk van het eigenaarschap - zowel op niveau van het gebouw als op niveau van eenheden binnen het gebouw geraadpleegd kunnen worden. Op eigen initiatief kan een eigenaar zijn gebouwen dan clusteren tot logische groepen.

Welke gebouwen?

Onder niet-residentiële gebouwen worden ‘niet-woongebouwen’ of utilitaire gebouwen verstaan, zoals scholen, kantoren, winkels, horeca, zorginstellingen, cultuur- en sportcentra, … .

Industrie- en landbouwgebouwen vallen hier nog niet onder.

Toegang tot uw gebouwenpas

U kunt de gebouwenpas raadplegen met uw elektronische identiteitskaart (eID) of een digitale sleutel (itsme-app, beveiligingscode via mobiele app of beveiligingscode via sms).

In een eerste versie van de gebouwenpas zal de eigenaar zijn paspoort kunnen delen met derden (gebouwbeheerder, architect, deskundige, …) en publiek delen.

In een latere versie van de gebouwenpas zal een eigenaar met meerdere gebouwen zijn gebouwenpas in bulk kunnen delen, zodat andere actoren (zoals een gebouwbeheerder) dit paspoort kunnen beheren.

Zelf informatie toevoegen aan uw gebouwenpas

U kunt zelf bijkomende documenten, zoals attesten, plannen, onderhoudsdocumenten verslagen en bewijsstukken van uitgevoerde werken toevoegen in een digitale kluis.