Regelgeving in detail

De decretale rechtsgrond is geregeld via het Decreet van 19 november 2021 tot wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009 en de Vlaamse Codex Wonen van 2021(opent in nieuw venster).

Hieraan wordt verder uitvoering gegeven via het Besluit van de Vlaamse Regering van 4 februari 2022 tot oprichting van een uniek loket voor de aanvraag en behandeling van bepaalde woon- en energiepremies en tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 en het Besluit Vlaamse Codex Wonen van 2021, enkele wijzigingsbesluiten en diverse ministeriële besluiten.

Dit besluit wijzigt:

  1. Regelgeving van het Beleidsdomein Wonen
  1. Regelgeving van het Beleidsdomein Energie