Voor 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen 1 dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.

Na 1 januari 2006 aangesloten op het elektriciteitsnet

E-peilpremie

Deze premie kan alleen nog aangevraagd worden voor woningen met bouwaanvragen die ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2016.

Als u nog in aanmerking komt, geeft uw netbeheerder voor de nieuwbouw een globale premie voor het behalen van een laag E-peil. De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het bedrag van uw premie varieert per E-peilpunt en is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag.

Zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler

De premie voor een zonneboilerwarmtepomp of warmtepompboiler is mogelijk voor alle woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2014 of waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk op 31 december 2013.

Veelgestelde vragen