Isolatie

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag werd ingediend uiterlijk op 31-12-2005.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen 1 dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.

Installatie

Deze premies gelden voor woningen of wooneenheden in het Vlaamse gewest die uiterlijk op 31-12-2013 werden aangesloten op het elektriciteitsnet of waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk op 31 -12-2013.

Vanaf 2021 gelden deze premies ook voor woningen of wooneenheden in het Vlaamse gewest waarvoor de omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen meer dan 5 jaar geleden werd verleend en waarbij het gebouw voldoet aan de EPB-eisen en de EPB-aangifte op tijd werd ingediend.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen 1 dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.

Premie in geval van meerdere investeringen (isolatie en/of installatie)

Extra premies voor beschermde afnemers of voor verhuurders/kwetsbare huurders

Huur-en-isolatiepremie voor private huurwoningen (bewoond door kwetsbare gezinnen)

Beschermde afnemers zijn personen die recht hebben op de sociale maximumprijzen voor elektriciteit en aardgas. Voor hen zijn (naast verhoogde isolatie- en installatiepremies (zie hierboven) ook nog deze extra premies mogelijk:

E-peilpremie voor nieuwbouw

E-peilpremie

Deze premie kan alleen nog aangevraagd worden voor woningen met bouwaanvragen die ingediend zijn uiterlijk op 31-12-2016.

Als u nog in aanmerking komt, geeft netbeheerder Fluvius voor de nieuwbouw een globale premie voor het behalen van een laag E-peil. De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het bedrag van uw premie varieert per E-peilpunt en is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag.

Veelgestelde vragen