De Vlaamse overheid geeft in samenwerking met netbeheerder Fluvius premies om energiebesparende investeringen aan te moedigen.

Premies van de netbeheerder voor bestaande woningen en appartementen

Deze premies gelden voor woningen, wooneenheden of woongebouwen in het Vlaamse gewest die vóór 1 januari 2006 werden aangesloten op het elektriciteitsnet.

Appartementsbewoners die collectief willen investeren in isolerende of energiebesparende maatregelen, kunnen samen één dossier indienen voor de private delen van het gebouw. Dat kan via de vereniging van mede-eigenaars of de syndicus. Er moet wel ook een gezamenlijke factuur zijn voor de werkzaamheden aan de private delen van het gebouw. Ook moeten alle individuele investeerders schriftelijk akkoord gaan.

Voor beschermde afnemers worden de bovenstaande premies (en eventuele maximumbedragen) verhoogd.

Premies van de netbeheerder voor een nieuwbouwwoning of nieuwbouwappartement

E-peilpremie

Deze premie kan alleen nog aangevraagd worden voor woningen met bouwaanvragen die ingediend zijn uiterlijk op 31 december 2016. Door de hervorming van de energiepremies (PDF bestand opent in nieuw venster) kan de e-peilpremie niet meer aangevraagd worden voor bouwaanvragen die ingediend zijn vanaf 2017.

Als u nog in aanmerking komt, geeft uw netbeheerder voor de nieuwbouw een globale premie voor het behalen van een laag E-peil. De E-peilpremie is er alleen voor nieuwbouwwoningen of -appartementen in het Vlaamse gewest waarvoor de energieprestatieregelgeving (EPB) geldt. Het bedrag van uw premie varieert per E-peilpunt en is afhankelijk van de datum van de bouwaanvraag.

Zonneboiler, warmtepomp en warmtepompboiler

De premie voor een zonneboilerwarmtepomp of warmtepompboiler is mogelijk voor alle woningen die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet vóór 1 januari 2014 of waarvoor de bouwaanvraag is ingediend uiterlijk op 31 december 2013.

Extra premies voor beschermde afnemers

Veelgestelde vragen