Persoon-aan-persoonverkoop

Bij de persoon-aan-persoonverkoop (ook bekend als peer-to-peerhandel’) kunt u uw overschot aan zelf geproduceerde groene stroom rechtstreeks aan één andere persoon verkopen, bijvoorbeeld aan één buur, vriendin of familielid. Gratis wegschenken mag ook.

Enegiedelen

Bij energiedelen kunt u uw overschot aan zelf geproduceerde groene stroom kosteloos doorgeven aan één of meerdere afnamepunten. Het verkopen mag niet.

Er zijn op dit ogenblik al twee vormen van energiedelen mogelijk:

 • delen met uzelf. Heeft u nog een andere verblijfplaats of bezit u nog een ander gebouw? U kunt op elk van die adressen in het Vlaamse Gewest genieten van uw zonnestroom.
  Zo kan bijvoorbeeld stroom van de zonnepanelen op uw hoofdverblijfplaats ook gebruikt worden in uw buitenverblijf aan zee. Of kan een bedrijf, organisatie of lokaal bestuur energie delen tussen verschillende vestigingen.

 • delen in een gemeenschappelijk gebouw (appartementsgebouw, kantoorcomplex, loods,…). U kunt gezamenlijk investeren in zonnepanelen op het dak van het gebouw en als actieve afnemers de opgewekte energie kosteloos onder elkaar delen, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag.
  Als er aan twee of meerdere eindafnemers energie verkocht wordt, moet de verkopende partij een leveranciersvergunning aanvragen bij de VREG of beroep doen op een bestaande leverancier die als tussenschakel optreedt tussen de verkoper en de afnemers.

Inhoud is aan het laden

Voorwaarden

De belangrijkste voorwaarden en afspraken zijn:

 • Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen kunnen deelnemen, dus zowel burgers (familieleden, vrienden, buren, ...), lokale overheden, kmo’s tot grote ondernemingen. Zolang dat niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit is.
 • Elke betrokkene aangesloten is op het elektriciteitsnet.
 • Elk betrokken afnamepunt beschikt over een digitale meter.
 • Er wordt gewerkt op tijdskwartierbasis: de groene stroom die in een bepaald kwartier opgewekt en in het publieke distributienet van Fluvius geïnjecteerd wordt, kan binnen datzelfde kwartier ter beschikking gesteld worden
 • Er is alleen een effect op de energiecomponent (de hoeveelheid elektriciteit geleverd door de elektriciteitsleverancier). Andere onderdelen van de energiefactuur zoals belastingen, heffingen en nettarieven blijven onveranderd.
 • De energiedeler moet bij zijn elektriciteitsleverancier ‘meetregime 3’ aanvragen zodat de digitale meter kwartierwaarden kan uitlezen.
 • De energiedeler moet zich aanmelden via het online klantenportaal(opent in nieuw venster) van Fluvius, waar ook het systeem en de te nemen stappen toegelicht zijn.
  Fluvius geeft per kwartier de energieverdeling door aan de energiedeler en de elektriciteitsleverancier zodat de elektriciteitsfactuur automatisch aangepast wordt.
 • Het is aangeraden om bij de leverancier na te vragen of er extra kosten of andere voorwaarden van toepassing zijn.
 • Vanaf 23 januari 2023 is het niet meer nodig dat elke betrokkene dezelfde elektriciteitsleverancier heeft.