Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiedelen met uzelf

Energiedelen met uzelf

Onder de noemer ‘energiedelen met uzelf’ of ‘titularisdelen’ kan een persoon, onderneming of (lokale) overheid zelfgeproduceerde groene energie in al zijn verblijfplaatsen, vestigingen of gebouwen gebruiken.

Bij deze vorm van energiedelen wordt de energie gratis aangeboden.

De energie mag niet verkocht worden tussen de verschillende locaties.

Waarom energiedelen met uzelf?

Energiedelen met uzelf kan veel voordelen hebben:

 • u heeft meer keuze over wat u met uw groene stroom wilt doen
 • uw investering (meestal zonnepanelen) is mogelijk sneller terugverdiend
 • investeren in een grote installatie, die op verschillende locaties elektriciteit levert, kan voordeliger zijn dan investeren in verschillende kleinere installaties met afzonderlijke omvormers
 • ook waar u geen zonnepanelen liggen heeft, kunt u uw eigen groene stroom gebruiken
 • u wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 • u bent beter beschermd tegen stijgende energieprijzen
 • uw energiefactuur daalt.

Veel varianten mogelijk

Gezin deelt energie met tweede woning aan zee

André en Mia hebben zonnepanelen op het dak van hun hoofdverblijfplaats. Ook in hun tweede verblijf aan zee gebruiken ze stroom van die zonnepanelen.

Een rekenvoorbeeld(opent in nieuw venster) van VREG toont het effect op hun energiefacturen.

Gemeente deelt energie met eigen gebouwen

Een gemeente heeft een grote zonnepaneleninstallatie op het dak van een loods met weinig zelfverbruik. De gemeente gebruikt in elk van zijn gebouwen (gemeentehuis, bibliotheek, schoolgebouwen, politiekantoor,...) stroom van die installatie.

Kleine onderneming deelt energie met tweede vestiging

Sofia en Valentina baten een koffiebranderij uit. Ze hebben ook een verkooppunt in het station. De branderij heeft een dak vol zonnepanelen. De opgewekte stroom delen ze met hun verkooppunt. Als ze nog verder uitbreiden, kunnen ze hun overschot over al hun vestigingen verdelen.

Een rekenvoorbeeld(opent in nieuw venster) van VREG toont het effect op hun energiefacturen.

Grote onderneming deelt energie met al zijn Vlaamse vestigingen
Een speelgoedketen met tientallen winkels in de Benelux heeft zijn distributiecentrum in Limburg van zonnepanelen en batterijen voorzien. De opgewekte stroom wordt niet alleen ter plaatse gebruikt, maar ook gedeeld met de winkels in Vlaanderen.

Interesse? Dit moet u eerst weten

 • Zelfverbruik rendeert nog meer dan energiedelen. Elke kWh elektriciteit die u ter plaatse gebruikt op het ogenblik dat uw zonnepanelen het produceren, is gratis en vrij van heffingen en netkosten. Deze kWh zelf gebruiken, is voordeliger dan hem te delen of aan het net te leveren en op een ander tijdstip aan te kopen bij uw energieleverancier. Daarom raden we aan om uw zelfverbruik te maximaliseren.
 • Iedereen mag energiedelen met zichzelf. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen deelnemen: burgers, organisaties, (lokale) overheden en ook kmo’s tot grote ondernemingen. Zolang dit niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit is én zolang het delen binnen het Vlaamse Gewest gebeurt.
 • Zichzelf of ‘dezelfde titularis’ betekent dat de deelnemende toegangspunten op dezelfde identieke naam geregistreerd zijn in het toegangsregister van de distributienetbeheerder. Een moeder- en dochterbedrijf zijn verschillende titularissen.
 • Er zijn minstens twee deelnemende toegangspunten (EAN-nummers).
 • Elk toegangspunt heeft een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier, op naam van dezelfde netgebruiker (burger of organisatie).
 • Er is minstens één productie-installatie voor groene stroom. De stroom van alle productie-installaties van de titularis kan met alle toegangspunten van de titularis gedeeld worden.
 • Individuele aansluitingen op het distributienet en individuele digitale meter of AMR-meter zijn verplicht. Op elk van de deelnemende toegangspunten moeten energiegegevens uitgelezen worden, daarom is steeds een communicerende digitale meter of AMR-meter verplicht. Nog geen digitale meter? Vraag hem op tijd aan(opent in nieuw venster) bij uw netbeheerder.
 • Elk deelnemend toegangspunt heeft een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier, op naam van dezelfde netgebruiker (burger of organisatie).
 • Energiedelen gebeurt per kwartier. Als de installatie meer energie produceert dan ter plaatse nodig is, kan het overschot binnen datzelfde kwartier op de andere locaties gebruikt worden. Wat ongebruikt blijft, stroomt door naar de energieleverancier van de aanbieder.
 • Energiedelen met uzelf is niet combineerbaar met andere vormen van energiedelen.

  Aandachtspunten op financieel vlak

  • Energiedelen met uzelf is steeds kosteloos. U mag geen energie verkopen aan uw andere toegangspunten.
  • Voordeel op de ‘energiekost’. De energieprijs(opent in nieuw venster) op uw elektriciteitsfactuur bestaat uit drie belangrijke onderdelen: de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Energiedelen laat toe om een voordeel te doen op de ‘energiekost’. Op de ontvangende aansluiting worden nog steeds nettarieven en heffingen betaald voor de gedeelde energie.
  • Terugleveringsvergoeding voor ongebruikte stroom. Voor de hoeveelheid stroom die titularis gebruikt, krijgt hij geen terugleveringsvergoeding. Voor elke kWh die ongebruikt overblijft en dus naar de energieleverancier stroomt, zal hij wel een terugleveringsvergoeding ontvangen van de energieleverancier. Dat gaat via het terugleveringscontract.
  • Mogelijk extra kosten bij energieleverancier. De meeste leveranciers rekenen administratieve kosten aan of stellen andere voorwaarden bij energiedelen. Hou daar rekening mee bij het bepalen van het financiële voordeel. De V-test(opent in nieuw venster) geeft een overzicht van de kosten per energieleverancier. Van leverancier veranderen is altijd mogelijk en eenvoudig.

  Stappenplan energiedelen met uzelf

  Dit stappenplan kan u helpen als u energie wilt delen met uzelf.

  • Stap 1

   Het is belangrijk dat u voor het starten zo goed mogelijk op de hoogte bent over de mogelijkheden, de voorwaarden en de regelgeving van energiedelen. Bekijk ook de rubriek ‘Meer info’ onderaan deze pagina.

   Bent u een lokale overheid? VVSG en DDS Streekregisseurs maakten een handleiding(PDF bestand opent in nieuw venster) en rekentool.

  • Stap 2

   U moet een aantal voorbereidende stappen zetten om energie te delen met uzelf:

   • Maak een overzicht van alle deelnemende EAN-nummers.
   • Zorg ervoor dat de EAN-nummers op dezelfde identiek naam geregistreerd zijn in het toegangsregister van de distributienetbeheerder.
   • Zorg ervoor dat alle toegangspunten ​​​van een communicerende digitale meter of AMR-meter voorzien zijn. Nog geen digitale meter? Vraag hem op tijd aan(opent in nieuw venster) bij uw netbeheerder.
   • Zorg ervoor dat alle elektriciteitscontracten op naam van dezelfde netgebruiker (burger of organisatie) staan.
   • Wordt de energie met meerdere verblijfplaatsen, vestigingen of gebouwen ​​​​gedeeld, dan moet u een verdeelsleutel(opent in nieuw venster) bepalen.
  • Stap 3

   Vraag voor elk van uw betrokken locaties moet u bij uw energieleverancier meetregime 3 aan, om de kwartierwaarden van de digitale meter uit te lezen. Vermeld daarbij dat u energie wilt delen.
   Bij gebruik van een AMR- meter moet u geen aanvraag doen.

  • Stap 4

   Meld u aan via het online klantenportaal van Fluvius ‘Start je aanmelding(opent in nieuw venster)’.
   Belangrijk voor organisaties: zo geeft u machtiging aan een medewerker van de onderneming(opent in nieuw venster).

   Registreer

   • de beheerder
   • de betrokken EAN-nummers
   • welke EAN-nummers de groene energie aanbieden
   • de eventuele verdeelsleutel voor het energiedelen.
  • Stap 5

   ​​​​​Op mijn.Fluvius(opent in nieuw venster) kunt u uw verbruik en de gedeelde hoeveelheid groene stroom opvolgen. Zo heeft u een beter zicht op uw (zelf)verbruik.

   Afhankelijk van de energieleveranciers krijgt u een (drie-)maandelijkse of jaarlijkse afrekening van de gedeelde hoeveelheid groene stroom.

  Andere vormen van energiedelen

  Naast energiedelen met uzelf zijn er nog 3 andere vormen van energiedelen:​

  U mag aan 1 van de 4 vormen van energiedelen deelnemen, combineren is niet toegestaan.