Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiedelen met een persoon of een organisatie

Energiedelen met een persoon of een organisatie

Burgers, ondernemingen en (lokale) overheden kunnen hun zelfgeproduceerde groene energie delen met één ander. Dat mag met een persoon zijn, maar even goed met een organisatie, een onderneming of een overheid. We noemen het ook ‘persoon-aan-persoonverkoop’ of ‘peer-to-peerhandel’.

Bij deze vorm van energiedelen mag de energie verkocht worden.

De aanbieder en de ontvanger spreken onderling de prijs af. Gratis weggeven mag ook.

Waarom energiedelen met een persoon of organisatie?

Energiedelen kan voordelen hebben voor de aanbieder:

 • u heeft meer keuze over wat u met uw groene stroom wilt doen
 • u laat een andere energiegebruiker meegenieten van uw teveel
 • de verkoopprijs is vrij en onderling af te spreken (die mag bijvoorbeeld hoger liggen dan de terugleveringsvergoeding die de energieleverancier betaalt)
 • uw investering (meestal zonnepanelen) is mogelijk sneller terugverdiend
 • investeren in ‘een dak vol zonnepanelen’ en zo inspelen op toekomstige noden (bijvoorbeeld elektrische wagen, warmtepomp) wordt haalbaar.

En voor de ontvanger:

 • ook zonder zonnepanelen kunt u (lokale) groene stroom gebruiken
 • u wordt minder afhankelijk van fossiele brandstoffen
 • deze overeenkomst beschermt u (gedeeltelijk) tegen stijgende energieprijzen
 • de elektriciteitsprijs ligt mogelijk lager dan bij uw energieleverancier
 • zonder financieel risico helpt u de aanbieder bij het terugverdienen van zijn investering.

Veel varianten mogelijk

Gezin deelt energie met ander gezin

Martine en Frank hebben zonnepanelen. Ze delen hun stroomoverschot met dochter Laura. Laura woont samen met Yanis en hun dochtertje Lina. Zij hebben geen zonnepanelen.

Een rekenvoorbeeld(opent in nieuw venster) van VREG toont het effect op hun energiefacturen.

Gemeente deelt energie met kinderdagverblijf

Een gemeente heeft een grote loods en weinig zelfverbruik. De gemeente plaatst zonnepanelen en geeft gratis stroom aan het kinderdagverblijf.

Werknemers delen energie met hun onderneming

De werknemers zijn vaak op het werk wanneer hun eigen zonnepanelen veel stroom opwekken. Het ziekenhuis waar ze werken heeft een continu hoog elektriciteitsgebruik en koopt alle overschotten van de werknemers op.

Interesse? Dit moet u eerst weten

 • Zelfverbruik rendeert nog meer dan energiedelen. Elke kWh elektriciteit die u ter plaatse gebruikt op het ogenblik dat uw zonnepanelen het produceren, is gratis en vrij van heffingen en netkosten. Deze kWh zelf gebruiken, is voordeliger dan hem te delen of aan het net te leveren en op een ander tijdstip aan te kopen bij uw energieleverancier. Daarom raden we aan om uw zelfverbruik te maximaliseren.
 • Iedereen mag energie delen. Zowel natuurlijke personen als rechtspersonen mogen deelnemen: burgers, organisaties, (lokale) overheden en ook kmo’s tot grote ondernemingen. Zolang dit niet de belangrijkste commerciële of professionele activiteit is én zolang het delen binnen het Vlaamse Gewest gebeurt.
 • Delen mag met één andere partij. De aanbieder mag (een deel van) zijn overschot met één gezin of één organisatie of één overheid of één onderneming delen. Wie als aanbieder met meerdere partijen wil delen, moet een energiegemeenschap oprichten.
  Voor de ontvanger geldt de beperking van exclusiviteit niet: een ontvanger mag van verschillende partijen energie ontvangen. Een onderneming mag bijvoorbeeld bij vele werknemers en buurtbewoners stroomoverschotten kopen.
 • Individuele aansluiting op het distributienet en individuele digitale meter of AMR-meter zijn verplicht. Bij de aanbieder en bij de ontvanger moeten energiegegevens uitgelezen worden, daarom is steeds een communicerende digitale meter of AMR-meter verplicht. Nog geen digitale meter? Vraag hem op tijd aan(opent in nieuw venster) bij uw netbeheerder.
 • Elke deelnemer heeft een contract voor elektriciteit bij een commerciële energieleverancier.
 • Energiedelen gebeurt per kwartier. Als de installatie meer energie produceert dan de aanbieder zelf nodig heeft, kan de ontvanger binnen datzelfde kwartier gebruik maken van het overschot. Wat ongebruikt blijft, stroomt door naar de energieleverancier van de aanbieder.
 • Energiedelen met een persoon of een organisatie is niet combineerbaar met andere vormen van energiedelen.

  Aandachtspunten op financieel vlak

  • Voordeel op de ‘energiekost’. De energieprijs(opent in nieuw venster) op uw elektriciteitsfactuur bestaat uit drie belangrijke onderdelen: de energiekost, de nettarieven en de heffingen. Energiedelen laat toe om een voordeel te doen op de ‘energiekost’. De ontvanger zal nog steeds nettarieven en heffingen betalen voor de gedeelde energie.
  • Terugleveringsvergoeding voor ongebruikte stroom. Voor de hoeveelheid stroom die de aanbieder of de ontvanger gebruikt, krijgt de aanbieder geen terugleveringsvergoeding. Voor elke kWh die ongebruikt overblijft en dus naar de energieleverancier stroomt, zal de aanbieder wel een terugleveringsvergoeding ontvangen van de energieleverancier. Dat gaat via het terugleveringscontract.
  • Mogelijk extra kosten bij energieleverancier. De meeste leveranciers rekenen administratieve kosten aan of stellen andere voorwaarden bij energiedelen. De V-test(opent in nieuw venster) geeft een overzicht van de kosten per energieleverancier. Van leverancier veranderen is altijd mogelijk en eenvoudig.
  • Btw-regeling bij energiedelen afhankelijk van de situatie:
   • Voor kosteloos energiedelen is de btw-regeling niet van toepassing.
   • Voor particuliere aanbieders met een omvormer (AC-vermogen) kleiner of gelijk aan 10 kVA is btw-regeling niet van toepassing.
   • De btw-regeling is wel van toepassing als:
    • het AC-vermogen groter is dan 10 kVA
    • de aanbieder een andere activiteit heeft waarvoor hij belastingplichtig is. Bij een jaaromzet tot 25.000 euro valt de aanbieder onder de vrijstellingsregeling voor kleine onderneming.
  • Als de installatie geheel of gedeeltelijk gebruikt wordt voor het uitoefenen van een zelfstandige beroepsactiviteit, moeten de inkomsten uit de verkoop van de energie voor het gedeelte van de beroepsactiviteit ook als (belastbaar) beroepsinkomen opgenomen worden.
  • Energiedelen tussen werkgever en werknemers wordt in specifieke gevallen als een ‘voordeel van alle aard’ gezien, wat een vorm van beroepsinkomen is. De werknemer of bedrijfsleider die het voordeel ontvangt, zal er dus belasting op moeten betalen via zijn personenbelasting.

  Stappenplan energiedelen met een persoon of een organisatie

  Dit stappenplan kan u helpen als u wilt delen met een persoon of een organisatie.

  • Stap 1

   Het is belangrijk dat u voor het starten zo goed mogelijk op de hoogte bent over de mogelijkheden, de voorwaarden en de regelgeving van energiedelen. Bekijk zeker ook de rubriek ‘Meer info’ onderaan deze pagina.

  • Stap 2

   Zoek alvast een antwoord op deze vragen:

   • Met wie wilt u energie delen?

    • Als aanbieder kiest u één ontvanger waaraan u kunt verkopen (of geven).
    • Als ontvanger kiest u één of meerdere aanbieders waarvan u energie wilt kopen (of krijgen).

    U kunt via commerciële platformen op zoek gaan naar een aanbieder of een ontvanger met een geschikt profiel.

   • Heeft u passende verbruiksprofielen?

    Wie overdag weinig stroom verbruikt, is geen interessante ontvanger. Een ontvanger die een groot deel van het overschot kan gebruiken op het ogenblik dat het beschikbaar is, vormt de beste match.
    Beoordeel dat aan de hand van

    • het verbruik van de aanbieder: hoeveel kWh elektriciteit heeft de aanbieder zelf nodig?
    • het overschot: hoeveel kWh elektriciteit levert de aanbieder aan het net?
    • de vraag van de ontvanger: hoeveel kWh van het stroomoverschot kan de ontvanger gebruiken binnen het kwartier van de productie?
   • Welke voorwaarden heeft uw energieleverancier?

    Bekijk uw energiecontract, zowel als aanbieder als ontvanger, wat is:

    • de terugleveringsvergoeding: hoeveel krijgt de aanbieder voor het overschot aan elektriciteit dat hij aan het net levert?
    • de elektriciteitsprijs: hoeveel betaalt de ontvanger voor de elektriciteit die hij van het net neemt?

    Zijn er extra (administratieve) kosten of bijkomende voorwaarden?

   • Wie wordt beheerder?

    Een van de partijen krijgt bij de aanmelding via het online klantenportaal van Fluvius (zie verder) de rol van beheerder, dat is gewoonlijk de aanbieder.

  • Stap 3

   Maak goede afspraken over de prijs, de betaling, de duur van de overeenkomst en hoe deze beëindigd kan worden, hoe omgegaan wordt met veranderde omstandigheden,…
   U kunt gebruik maken van een voorbeeldovereenkomst(Word bestand opent in nieuw venster).

  • Stap 4

   Zowel de aanbieder als de ontvanger moeten bij de energieleverancier meetregime 3 aanvragen, om de kwartierwaarden van de digitale meter uit te lezen. Vermeld daarbij dat u energie wilt delen.
   Bij gebruik van een AMR-meter is geen aanvraag nodig.

  • Stap 5

   De beheerder (dat is in principe de aanbieder) moet zich aanmelden via het online klantenportaal van FluviusStart je aanmelding(opent in nieuw venster)’.
   Volg daarbij deze weg:

   • kies ‘Delen of verkopen van energie
   • bij de vraag ‘Wil je energie verkopen of delen?’ kiest u ‘Verkopen’ (ook al geeft u de energie gratis weg)
   • bij de vraag ‘Welk type gemeenschap wil je melden?’ kiest u ‘Persoon-aan-persoonverkoop
   • vervolg de stappen en geef EAN-nummers van de betrokkenen in
   • het delen of verkopen van energie kan starten van zodra de andere deelnemer (in principe de ontvanger) zijn toestemming geeft via de mail of brief van Fluvius
   • Fluvius bevestigt de start in een mail aan de beheerder.
  • Stap 6

   ​​​​​​Op mijn.Fluvius(opent in nieuw venster) kunt u uw verbruik, de gedeelde en de verkochte hoeveelheid groene stroom opvolgen. Zo heeft u een beter zicht op uw (zelf)verbruik en ziet u hoe compatibel uw verbruikspatronen zijn.

   Afhankelijk van de energieleveranciers krijgt u een (drie-)maandelijkse of jaarlijkse afrekening van de gedeelde hoeveelheid groene stroom.

  Andere vormen van energiedelen

  Naast energiedelen met een persoon of een organisatie zijn er nog 3 andere vormen van energiedelen:

  U mag aan 1 van de 4 vormen van energiedelen deelnemen, combineren is niet toegestaan.

  Energiedelen in cijfers

  Op de website van de VREG(opent in nieuw venster) ziet u hoeveel persoon en organisaties energiedelen in Vlaanderen.