Gedaan met laden. U bevindt zich op: Belasting op voordeel van alle aard

Belasting op voordeel van alle aard

Als u een eigen zaak hebt, dan koopt u via de zaak bepaalde dingen aan die u misschien ook privé gebruikt. Het gaat bijvoorbeeld om een bedrijfswagen, een mobiele telefoon, een laptop, elektriciteit … Hoewel u die zaken niet privé aankocht, kunt u ze toch voor privédoeleinden gebruiken. Het voordeel dat u op die manier hebt, wordt een ‘voordeel van alle aard’ genoemd.

Ook werknemers die voor een bedrijf werken of bedrijfsleiders van vennootschappen, krijgen soms bepaalde dingen (een laptop, mobiele telefoon, elektriciteit...) ter beschikking, die ze voor privédoeleinden (kunnen) gebruiken. Ook voor hen is dat een voordeel van alle aard.

Een voordeel van alle aard is dus een voordeel dat een werkgever of onderneming toekent aan een werknemer of bedrijfsleider. Die voordelen van alle aard worden beschouwd als een vorm van beroepsinkomen. De werknemer of bedrijfsleider die het voordeel ontvangt, zal er dus belasting op moeten betalen via zijn personenbelasting.

Belastingtarieven

Voor de meest voorkomende voordelen van alle aard maakt de overheid zelf een inschatting (een forfaitaire raming) van het bedrag dat u als voordeel krijgt en waarop u dus belastingen moet betalen. De overheid bepaalt een vast bedrag, afhankelijk van de aard van het voordeel (bedrijfswagen, kantoorruimte, internetverbinding …), maar onafhankelijk van de prijs die u daadwerkelijk betaald hebt.

Er zijn voordelen van alle aard waarvoor de overheid geen vast bedrag bepaald heeft. De fiscus kijkt dan naar het bedrag dat de werknemer of bedrijfsleider normaal gezien betaald zou hebben om een soortgelijk voordeel te verkrijgen. Een boekhouder of accountant kan u helpen om een goede inschatting te maken van dat voordeel.

Aangifte

De voordelen van alle aard moeten vermeld worden op de belastingfiches van de werknemers of bedrijfsleiders. Op die manier wordt het voordeel ingebracht in de personenbelasting van de werknemers of bedrijfsleiders, en betalen zij op die manier belastingen.