Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiegemeenschappen

Energiegemeenschappen

Steeds meer burgers, scholen, organisaties, lokale besturen, kmo’s of grotere bedrijven willen samen investeren in energie vanuit een ecologische, sociale of economische drijfveer. Winst maken is daarbij niet of van ondergeschikt belang. Sinds 23 januari 2023 is energiedelen mogelijk binnen een energiegemeenschap. Het is vanaf dan ook niet meer nodig dat elke betrokkene dezelfde elektriciteitsleverancier heeft.

Energiegemeenschap van burgers

Een energiegemeenschap van burgers is een groep actieve afnemers die samen een rechtspersoon oprichten zodat ze energie (elektriciteit en/of warmte)

  • kunnen produceren, zelf gebruiken, opslaan, verkopen
  • netondersteunende diensten of oplaaddiensten voor elektrische voertuigen kunnen aanbieden.

Ze mogen de energie die ze binnen de energiegemeenschap produceren ook kosteloos delen onder de leden, bijvoorbeeld volgens het geïnvesteerde bedrag. Als er aan twee of meerdere eindafnemers energie verkocht wordt, moet de verkopende partij een leveranciersvergunning aanvragen bij de VREG of beroep doen op een bestaande leverancier die als tussenschakel optreedt tussen de verkoper en de afnemers.

Hernieuwbare energiegemeenschap

Een hernieuwbare energiegemeenschap is een energiegemeenschap van burgers die zich 100% op hernieuwbare energie richt (bijvoorbeeld op zonnepanelen, waterkracht,...).
In tegenstelling tot de energiegemeenschap van burgers is de hernieuwbare energiegemeenschap zelf (de rechtspersoon) eigenaar van de installaties die ze gebruiken. De installatie en de exploitatie mag gedelegeerd worden aan derde partijen.

Voorwaarden

Aan de energiegemeenschappen zijn een aantal voorwaarden opgelegd, waaronder:

  • een rechtspersoon vormen waaraan iedereen kan deelnemen (zowel burgers, lokale overheden, kmo’s als grote onderneming) maar het zeggenschap over de energiegemeenschap beperkt zich tot natuurlijke personen, lokale overheden of kleine ondernemingen.
    De kleine ondernemingen mogen niet betrokken zijn bij grootschalige commerciële activiteiten en hun voornaamste commerciële activiteit mag er geen in de energiesector zijn.
    Kmo’s of grote ondernemingen kunnen geen beslissende invloed uitoefenen op de energiegemeenschap.
  • een overeenkomst afsluiten met hun leden
  • binnen de 30 dagen na de oprichting melden via het formulier(opent in nieuw venster) op de website van de VREG.