Gedaan met laden. U bevindt zich op: Energiegemeenschappen

Energiegemeenschappen

Steeds meer burgers, kmo’s en grotere ondernemingen, scholen, (lokale) overheden,…  willen samen investeren in de energietransitie vanuit een ecologische, sociale of economische drijfveer. Winst maken is daarbij niet of van ondergeschikt belang. Ze richten daarvoor een energiegemeenschap op. Ondertussen zijn er een 80-tal energiegemeenschappen in Vlaanderen. 

Wat doet een energiegemeenschap?

Wie zich verenigt in een energiegemeenschap kan samen investeren in energieproductie en energie-efficiëntie. De energiegemeenschap kan bijvoorbeeld samen zonnepanelen kopen, een (wijk-)batterij plaatsen, laadpalen voor elektrische voertuigen voorzien,…

Er zijn 2 soorten energiegemeenschappen: de energiegemeenschap van burgers en de hernieuwbare-energiegemeenschap. Ze hebben gelijkenissen, maar ook duidelijke verschillen.

Voorwaarden

Aan de energiegemeenschappen zijn een aantal voorwaarden opgelegd, waaronder:

  • een juridische entiteit vormen. In vele gevallen moet een nieuwe entiteit opgericht worden om aan de voorwaarden te voldoen: het kan een coöperatieve vennootschap, een vzw of een andere bedrijfsstructuur zijn. Feitelijke verenigingen kunnen zich niet als energiegemeenschap aanmelden.
  • iedereen kan deelnemen (zowel burgers, lokale overheden, kmo’s als grote onderneming) maar het zeggenschap over de energiegemeenschap beperkt zich tot natuurlijke personen, lokale overheden of kleine ondernemingen.
    De kleine ondernemingen mogen niet betrokken zijn bij grootschalige commerciële activiteiten en hun voornaamste commerciële activiteit mag er geen in de energiesector zijn.
    Kmo’s of grote ondernemingen kunnen geen beslissende invloed uitoefenen op de energiegemeenschap.
  • een overeenkomst afsluiten met hun leden
  • binnen de 30 dagen na de oprichting melden via het formulier(opent in nieuw venster) op de website van de VREG.

Oprichten van een energiegemeenschap

Hoe het oprichten van een energiegemeenschap verloopt, tonen we aan de hand van dit stappenplan.

Energiedelen in een energiegemeenschap

Een van de vele activiteiten die een energiegemeenschap kan organiseren is energiedelen. De pagina Energiedelen in een energiegemeenschap gaat daar uitgebreid op in.

Assistentiehubs zorgen voor begeleiding

Wie ondersteuning nodig heeft bij het opstarten van een energiegemeenschap of van activiteiten kan begeleiding aanvragen bij een assistentiehub(opent in nieuw venster) in zijn regio. De assistentiehubs ondersteunen bij energetische, technische, economische, juridische en organisatorische vragen.