Gedaan met laden. U bevindt zich op: Budgethuren (geconventioneerd huren)

Budgethuren (geconventioneerd huren)

U kunt budgethuren als u moeilijk op de private huurmarkt terechtkunt. U moet wel aan bepaalde voorwaarden voldoen.  

Voor wie? (voorwaarden)

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om te kunnen budgethuren. Deze voorwaarden gelden ook voor uw echtgenoot/echtgenote of wettelijk samenwonende partner.

 • U bent ingeschreven in het bevolkingsregister of op een referentieadres.

 • U mag geen woning of perceel bestemd voor woningbouw volledig in volle eigendom hebben in binnen- en/of buitenland.

 • Uw inkomen op het laatst beschikbare aanslagbiljet mag niet hoger zijn dan:

  • 51.990 euro voor een alleenstaande

  • 74.280 euro voor een alleenstaande met één persoon ten laste, te verhogen met 4.170 euro per persoon ten laste vanaf de tweede persoon ten laste

  • 74.280 euro voor andere personen, te verhogen met 4.170 euro per persoon ten laste

Voldoet u aan de voorwaarden? Dan kunt u een attest aanvragen. U heeft een geldig attest nodig om te kunnen budgethuren.

Huurprijs

U betaalt voor de budgethuurwoning een lagere huurprijs dan de markthuurprijs. Wonen in Vlaanderen berekent de markthuurprijs.

 • Op deze markthuurprijs krijgt u een korting van minstens 15%.

 • Uw huurprijs (met korting inbegrepen) is maximaal 915,41 euro of 1017,12 euro (in bepaalde steden en gemeentes).

Alleen in de volgende steden en gemeentes mag de huurprijs maximaal 1017,12 euro zijn:

 • de grootsteden Antwerpen en Gent

 • de centrumsteden Aalst, Brugge, Genk, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, Oostende, Roeselare, Sint-Niklaas en Turnhout

 • alle gemeenten in het grootstedelijke gebied Antwerpen: Aartselaar, Boechout, Borsbeek, Edegem, Hemiksem, Hove, Kontich, Lint, Mortsel, Niel, Schelle, Wijnegem, Wommelgem en Zwijndrecht

 • alle gemeenten in het grootstedelijke gebied Gent: De Pinte, Destelbergen, Evergem, Melle, Sint-Martens-Latem en Merelbeke

 • alle gemeenten in het arrondissement Halle-Vilvoorde

 • Bertem, Huldenberg, Kortenberg en Tervuren

Een attest aanvragen via het Formulierenloket

U heeft een geldig attest nodig om te kunnen budgethuren. U vraagt dit attest aan via het Formulierenloket van Wonen in Vlaanderen(opent in nieuw venster).

 • Stap 1

  Vul het online formulier in. Bezorg de nodige documenten.

 • Stap 2

  Het agentschap Wonen in Vlaanderen kijkt uw aanvraag na: we kijken of uw aanvraag volledig is en of u aan de voorwaarden voldoet. U ontvangt binnen de 15 werkdagen digitaal een antwoord.

  Is uw aanvraag onvolledig? Dan heeft u één maand tijd om de ontbrekende documenten in te dienen. Zodra u deze documenten indiende, ontvangt u binnen de 15 kalenderdagen een antwoord van Wonen in Vlaanderen.

 • Stap 3
  • Stap A

   Is uw aanvraag volledig en voldoet u aan de voorwaarden? Dan ontvangt u het attest van Wonen in Vlaanderen. Dit is uw bewijs dat u kunt budgethuren. Uw attest is twaalf maanden geldig.

   Nu komt u effectief in aanmerking voor een woning (zie verder op deze pagina bij ‘rangschikking bij verhuurder’).

  • Stap B

   U kunt beroep aantekenen als Wonen in Vlaanderen uw aanvraag weigert of als Wonen in Vlaanderen geen beslissing over uw aanvraag nam.

   U moet beroep aantekenen binnen de 15 dagen nadat u de weigering van Wonen in Vlaanderen ontving of binnen 15 dagen nadat de behandelingstermijn van Wonen in Vlaanderen is verstreken.

   Wonen in Vlaanderen moet over uw beroep beslissen binnen de 60 dagen na de ontvangst ervan. U ontvangt een attest als uw beroep wordt goedgekeurd of als Wonen in Vlaanderen niet binnen de 60 dagen beslist.

   Tekent u binnen de 15 dagen geen beroep aan? Dan kunt u altijd gratis een nieuw attest aanvragen.

Een woning zoeken via het Woningportaal

U zoekt een woning via het Woningportaal(opent in nieuw venster).

Hieronder leest u hoe u dit doet.

 • Stap 1

  In het Woningportaal vindt u een overzicht van alle woningen die op dat moment beschikbaar zijn. Dit overzicht is geen aanbod op maat van uw gezinssamenstelling. U kiest zelf voor welk project u interesse hebt en voor welk project u zich kandidaat stelt.

  Elk woonproject staat minstens één maand open voor kandidaten: per project vindt u de deadline.

  Per project worden alle woningen met hetzelfde aantal slaapkamers gegroepeerd voor inschrijving. Zijn er dus meerdere woningen binnen het project met hetzelfde aantal slaapkamers, dan schrijft u zich in op deze groep van woningen.

  U mag zich kandidaat stellen voor verschillende woningtypes (aantal slaapkamers) en voor verschillende projecten.

  We raden u wel aan om het aantal slaapkamers goed af te stemmen op de werkelijke grootte van uw gezin. Zo vermijdt u een weigering omdat uw gezin te groot is voor de woning.

  U kan steeds het overzicht van de op dat moment ‘voor inschrijving beschikbare woningen’ raadplegen.
  Wenst u zich kandidaat te stellen voor een project, dan moet u een geldig attest budgethuren hebben of (minstens) een attest budgethuren hebben aangevraagd.
  Hebt u geen geldig attest (aangevraagd), dan kan u zich niet inschrijven voor een project.

  Vraag een attest dus meteen aan als u dit nog niet deed. Lees de informatie over het attest.

 • Stap 2

  Elk project staat minstens één maand open voor kandidaten. Na deze datum kijkt het agentschap Wonen in Vlaanderen of alle kandidaten over een geldig attest beschikken. Dan rangschikt Wonen in Vlaanderen deze kandidaten voor het project.

  Deze rangschikking is volledig willekeurig. Het maakt dus niet uit op welke dag u zich kandidaat stelde, wat uw profiel is, of u veel of weinig woningtypes aanduidde, … U krijgt een willekeurig rangnummer per geselecteerd woningtype. Zo maakt elke geïnteresseerde evenveel kans op een woning.

 • Stap 3
  • Stap A

   De verhuurder moet elke woning van een woningtype verplicht verhuren aan de kandidaat met het laagste rangnummer. Heeft u dus het laagste rangnummer, dan biedt de verhuurder u als eerste een woning aan voor het specifieke woningtype.

   Heeft u toch geen interesse in de woning? Dan weigert u het aanbod. U verliest dan uw rangnummer voor dit bepaalde woningtype binnen het aangeboden project.

   Deze weigering heeft geen invloed op uw kandidatuur voor andere woningtypes van dit project, uw kandidatuur voor andere projecten of op de geldigheid of duur van uw attest.

  • Stap B

   De verhuurder kan uw kandidatuur weigeren, zelfs als u het laagste rangnummer heeft.

   Hiervoor zijn twee geldige redenen:

   1. U kunt de huur niet betalen.
    De verhuurder mag de hoogte van uw inkomen vragen, maar niet de aard of bron. De verhuurder mag dus niet vragen of uw inkomen een uitkering is of niet. Dit is volgens artikel 7 van het Vlaams Woninghuurdecreet.

   2. Uw gezin is te groot voor de woning.
    Uw gezin mag namelijk de algemene bezettingsnorm niet overschrijden.

   Vindt u de weigering onterecht? Dan kunt u een procedure opstarten bij de vrederechter of klacht indienen wegens discriminatie. Lees meer informatie(opent in nieuw venster).

Hoe budgethuren?

Wat als u kandidaat bent voor een sociale woning?

U kunt een budgethuurwoning huren terwijl u wacht op een sociale woning. Dit heeft geen impact op uw plaats op de wachtlijst. Ook als u een budgethuurwoning weigert te huren, heeft dit geen impact. U behoudt uw huurpremie. Pas als u sociaal huurt, verliest u uw huurpremie.

Krijgt u een sociale woning toegewezen en huurt u via budgethuren? Dan kunt u de budgethuurwoning opzeggen. Daarbij moet u wel de wettelijke opzegtermijnen respecteren (zie hierboven onder ‘duur en opzeg huurovereenkomst’).