Hebt u een klacht over de dienstverlening van uw Sociale Huisvestingsmaatschappij (SHM) of sociaal verhuurkantoor (SVK), dan moet u eerst zelf een klacht indienen bij de klachtenbehandelaar van uw SHM of het SVK. Zij zullen uw klacht onderzoeken.

Raadpleeg de klachtenbehandelaar van uw SHM(Excel bestand) of vraag bij uw SVK de contactgegevens van de klachtenbehandelaar op.

Als u niet akkoord gaat met het antwoord van de klachtenbehandelaar van uw SHM of SVK, dan kunt u een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst(opent in nieuw venster), op het gratis nummer 1700.

Niet eens met een beslissing?

Als u het niet eens bent met een beslissing van uw SHM of SVK (bv. schrapping van de wachtlijst, weigering van een woning, toewijzing van een woning aan een andere kandidaat-huurder), dan kunt u schriftelijk beroep indienen tegen die beslissing bij de afdeling Toezicht van het agentschap Wonen in Vlaanderen. De beroepsprocedure en termijnen staan vermeld bij de beslissing die u hebt gekregen.

Meer informatie over het verhaalrecht voor (kandidaat-)huurders en beroepen voor kandidaat-kopers vindt u op de website van Wonen in Vlaanderen.