Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dubbele beglazing in elke woning

Dubbele beglazing in elke woning

Sedert 1 januari 2020 is de dubbelglasnorm verplicht in elke woning in Vlaanderen. Dit betekent dat elke woning in Vlaanderen ramen met dubbele beglazing moet hebben. De verplichting geldt zowel voor zelfstandige woningen (eengezinswoningen, appartementen,...) als niet-zelfstandige woningen (kamers).

Het ontbreken van dubbele beglazing kan leiden tot de ongeschiktverklaring van de woning.

Deze norm is minimaal. Eigenaars die de komende jaren meteen (veel) beter doen en enkel glas vervangen door hoogrendementsglas kunnen onder bepaalde voorwaarden nog steeds een premie krijgen, zie: Premies voor ramen en deuren (glas en schrijnwerk).

Beoordeling in het technisch verslag

De woningcontroleur zal de afwezigheid van dubbele beglazing aanduiden als een gebrek op het technisch verslag bij het conformiteitsonderzoek. Hij maakt daarbij een onderscheid tussen een niet algemeen gebrek (één raam met enkele beglazing) en een algemeen gebrek (meerdere ramen met enkele beglazing). Het ontbreken van dubbele beglazing geldt als een gebrek van categorie II en geeft sedert 1 januari 2023 aanleiding tot ongeschiktverklaring als de woning meer dan één raam zonder dubbele beglazing heeft.

Bij zelfstandige woningen houdt de woningcontroleur sedert 1 januari 2021 rekening met de energiescore van de woning, zoals vermeld op het energieprestatiecertificaat (EPC). Het ontbreken van dubbele beglazing wordt niet als een gebrek aanzien als de energiescore van de woning lager ligt dan de door de Vlaamse Regering vastgestelde grenswaarde. Deze grenswaarden zijn:

  • 600 kWh/m² voor een open bebouwing
  • 550 kWh/m² voor een halfopen bebouwing
  • 450 kWh/m² voor een gesloten bebouwing
  • 400 kWh/m² voor een appartement

Als de energiescore laag genoeg is, wordt het ontbreken van dubbele beglazing niet als gebrek aangekruist.

Bij niet zelfstandige woningen (kamers) houdt men geen rekening met de EPC-score. Het ontbreken van dubbele beglazing in een woonlokaal of de badkamer wordt bij een niet-zelfstandige woning altijd als een gebrek aangekruist, ongeacht de EPC-score van het gebouw.