Gedaan met laden. U bevindt zich op: Conformiteitsonderzoek en technisch verslag

Conformiteitsonderzoek en technisch verslag

Om te weten of uw woning voldoet aan de minimale eisen voor woningkwaliteit, is een onderzoek van uw woning nodig. 

Wat is het conformiteitsonderzoek en technisch verslag?

Tijdens een controle ter plaatse beoordeelt een woningcontroleur de kwaliteit van uw woning en ook de kwaliteit van het gebouw waarin uw woning zich bevindt (vb. bij een appartement, studio of kamer). Dit onderzoek noemen we het conformiteitsonderzoek. De woningcontroleur controleert de woning op de kwaliteitseisen en doet dit aan de hand van het technisch verslag.

Het technisch verslag is een controlelijst die woningcontroleurs van de gemeente en van Wonen in Vlaanderen gebruiken bij het onderzoeken van uw woning. Het bevat de minimale normen waaraan woningen in Vlaanderen moeten voldoen.

Er is een apart technisch verslag voor:

De drie modellen zijn op elkaar afgestemd, maar voor kamers beoordeelt de woningcontroleur naast het gebouw en de kamers ook de gemeenschappelijke functies (toiletten, badkamers en keuken).

Het technisch verslag bevat 3 categorieën van gebreken:

Categorie Ikleine gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden of die potentieel kunnen uitgroeien tot ernstige gebreken. Een woning met enkele kleine gebreken is niet ongeschikt en niet onbewoonbaar.
Categorie IIernstige gebreken die de levensomstandigheden van de bewoners negatief beïnvloeden, maar geen direct gevaar voor de veiligheid of gezondheid. Een woning met een gebrek van categorie II is ongeschikt.
Categorie IIIernstige gebreken die mensonwaardige levensomstandigheden veroorzaken of die een direct gevaar vormen voor de veiligheid of de gezondheid van de bewoners. Een woning met een gebrek van categorie III is ongeschikt en onbewoonbaar.

7 gebreken van categorie I gelden als een gebrek van categorie II.

Wie voert conformiteitsonderzoeken uit?

De gemeente doet in volgende gevallen een conformiteitsonderzoek:

Daarnaast voeren ook woningcontroleurs van Wonen in Vlaanderen conformiteitsonderzoeken uit:

  • om de gemeente een advies te geven in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
  • bij een vraag voor een huursubsidie;
  • bij een inhuurname door een woonmaatschappij;
  • bij een beroep in de procedure ongeschikt- en onbewoonbaarheid;
  • als de verhuurder een tweede opinie vraagt voor de aflevering van een conformiteitsattest;
  • in het kader van de strafrechtelijke handhaving door de Vlaamse Wooninspectie, de bijzondere inspectiedienst van Wonen in Vlaanderen.