Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wat doet de wooninspectie?

Wat doet de wooninspectie?

De Vlaamse Codex Wonen legt de bevoegdheid om misdrijven over woningkwaliteit vast te stellen bij de Vlaamse Wooninspectie. Zij krijgt daartoe specifieke bevoegdheden als officier of als agent van gerechtelijke politie. De Vlaamse Wooninspectie zorgt dus voor de strafrechtelijke handhaving van de woningkwaliteit. Zij treedt op tegen het verhuren van woningen met zeer ernstige kwaliteitsproblemen (ernstige vormen van krotverhuur) en doet dat volgens vastgestelde prioriteiten.

Wanneer treedt de wooninspectie op?

De prioriteiten van de wooninspectie zijn:

  • ongeschikte en onbewoonbare woningen die verder verhuurd blijven of opnieuw verhuurd worden
  • ernstige gezondheids- en veiligheidsrisico’s / ernstige gebreken
  • constructies die niet voor bewoning bestemd zijn, maar wel bewoond worden (bv. loods met slaapvertrekken zonder sanitair)
  • wijzigen van het aantal woongelegenheden zonder stedenbouwkundige vergunning
  • seriële verhuurders: verhuurders die recidiveren of veel en grote panden verhuren.

Wat en wie is strafbaar?

Het gaat eerst en vooral over het verhuren, te huur stellen of ter beschikking stellen (dus ook zonder geldelijke tegenprestatie) van een woning

  • die niet voldoet aan de woningkwaliteitsnormen van de Vlaamse Codex Wonen (inclusief woningbezettingsnorm en andere vastgelegde normen);
  • met het oog op bewoning.

Ook strafbaar is het verhuren, te huur stellen en ter beschikking stellen van een roerend (bijvoorbeeld een container) of onroerend (bijvoorbeeld een loods) goed dat niet hoofdzakelijk voor bewoning is bestemd

  • waarin elementaire basisnutsvoorzieningen ontbreken of;
  • die gebreken vertoont met een veiligheids- of gezondheidsrisico;
  • met het oog op bewoning.

De (rechts)persoon die deze handelingen stelt is strafbaar: de eigenaar-verhuurder, de onderverhuurder, het immokantoor,… . De huurder is niet strafbaar.

Hoe gaat de wooninspectie te werk?

Bij melding van kwaliteitsproblemen in een woning of pand kan in bepaalde situaties de Vlaamse wooninspectie ingeschakeld worden.

Register van herstelvorderingen

Het register van herstelvorderingen(opent in nieuw venster) verzamelt alle panden waarvoor door de wooninspecteur in het kader van de strafrechtelijke procedure inzake woningkwaliteitshandhaving een herstelvordering werd opgesteld en waarvoor nog niet werd vastgesteld dat deze herstelvordering uitgevoerd werd.