Gedaan met laden. U bevindt zich op: Private arbeidsbemiddelaar worden

Private arbeidsbemiddelaar worden

Wie komt in aanmerking?

  • Zowel Belgische als buitenlandse bureaus
  • Zowel natuurlijke personen, rechtspersonen als feitelijke verenigingen.

Zonder erkenning:

  • wervings- en selectiebureaus
  • executive searchers
  • headhunters
  • outplacementbureaus
  • artiestenbureaus
  • websites en andere media die vacatures en cv’s verspreiden.

Met een erkenning:


Met een registratie:

Voorwaarden

De verschillende bestuursniveaus regelen elk vanuit hun eigen bevoegdheid de voorwaarden voor private arbeidsbemiddeling.

  • De arbeidsrechtelijke aspecten behoren tot de bevoegdheid van de federale overheid.
  • De Vlaamse overheid is bevoegd voor het regelgevend kader. De voorwaarden vindt u terug in het Belgisch Staatsblad.

De voorwaarden gelden ook voor bemiddelingsbureaus die niet in Vlaanderen gevestigd zijn, maar wel in Vlaanderen actief zijn.

Voor uitzendbureaus gelden er bijkomende verplichtingen.

Procedure

Lees deze pagina in: