Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een Buzzy Pazz of Omnipas aan verminderd tarief als u:

 • recht hebt op het leefloon of gelijkgesteld bent door
  • inwonende schoolgaande kinderen, minderjarig of meerderjarig
  • inwonende ouders
  • personen met wie de gerechtigde een gezin vormt, voor zover hun inkomsten meegerekend werden.
 • recht hebt op het equivalent leefloon
 • in een lokaal opvanginitiatief (LOI) verblijft.
 • het gewaarborgd inkomen voor bejaarden (GIB) ontvangt
 • een inkomensgarantie voor ouderen (IGO) ontvangt.

Procedure

 • Persoon die het leefloon (of equivalent ervan) krijgt of die verblijft in een lokaal opvanginitiatief.
  De Lijn stuurt u een overschrijvingsformulier op basis van een bestand met rechthebbenden dat ze ontvangt van de instellingen in kwestie. Na betaling ontvangt u uw VG-abonnement.

 • Oudere met een gewaarborgd inkomen of een inkomensgarantie.
  U hebt het attest nodig dat afgeleverd wordt door de Rijksdienst voor Pensioenen om het VG-abonnement aan te vragen, aan het loket van een Lijnwinkel(opent in nieuw venster) of door uw aanvraag op te sturen naar De Lijn.

 • Asielzoeker.
  Fedasil (Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers) of het Rode Kruis vragen het VG-netabonnement aan. U krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel(opent in nieuw venster) ontvangt u uw abonnement.

 • Jongere in Begeleid Zelfstandig Wonen.
  U kunt dit VG-abonnement alleen aanvragen via de dienst Bijzondere Jeugdzorg. U krijgt een overschrijvingsformulier van De Lijn. Na betaling door overschrijving of in de Lijnwinkel(opent in nieuw venster) ontvangt u uw abonnement.

Kost

Een Buzzy Pazz of Omnipas Vervoergarantie (VG) kost 46 euro voor 1 jaar.

Uitzonderingen

In tegenstelling tot de gewone Buzzy Pazz of Omnipas, betaalt de Lijn niets terug in geval van opzegging.

Veelgestelde vragen