Skip to main content

Ron­de­ta­fel­ge­sprek­ken cul­tuur­edu­ca­tie

Op 18 en 25 februari 2019 organiseerde het Departement Cultuur, Jeugd en Media rondetafelgesprekken cultuureducatie.  

Het departement legde zijn oor te luisteren bij cultuur-, jeugd- en mediaorganisaties die kunst- en cultuureducatie, cultureel leren of cultuurparticipatie als kern of speerpunt van hun werking hebben.  

Tijdens de afgelopen legislatuur wijzigden immers de beleidsinstrumenten (decreten, reglementen …), de bevoegdheden van de verschillende bestuursniveaus en de relatie tussen die bestuursniveaus en de deelsectoren. Ook het Departement Cultuur, Jeugd, Media reorganiseerde zich. Dit alles had een impact op de werkzaamheden rond cultuureducatie, zowel op het terrein als bij de beleidsmakers.