Skip to main content
Nieuwsbericht

Hoe gaan we duurzaam om met digitale collecties?

Het Departement Cultuur, Jeugd en Media startte op 15 september een traject om een digitale basisinfrastructuur uit te tekenen voor een duurzame omgang met digitale collecties. Denk aan documentatie van creatieprocessen, promotiemateriaal, foto's en video's, technische plannen, etc.

De digitalisering van de cultuursector wordt momenteel vanuit verschillende invalshoeken bekeken. Een van deze invalshoeken is het opzetten van een digitale basisinfrastructuur voor de duurzame omgang met digitale collecties.

De focus van dit project ligt op het hergebruik van de rijke inhoud die binnen archieven, erfgoedcellen en -bibliotheken en musea wordt verzameld. Door een aantal toekomstige gebruikerscenario’s uit te werken en de nodige technologische bouwstenen en organisatorische ondersteuning te voorzien, kunnen we een roadmap uitwerken dat zal leiden tot een duurzaam, open en rijk ecosysteem voor het beheer en de ontsluiting van erfgoed informatie. Naast de gebruikelijke technologische bouwstenen zal er ook veel nadruk liggen op het verrijken en vindbaar maken van de bestaande inhoud door thesauri, ontologieën en andere slimme technologieën te combineren met storytelling en contextcreatie.

Presentatie op ODIS ontmoetingsdag

Het project werd op 24 september 2021 voorgesteld op de ODIS ontmoetingsdag
Bekijk de opname of download de presentatie.

Een di­gi­ta­le ba­sis­in­fra­struc­tuur voor de duur­za­me om­gang met di­gi­ta­le col­lec­ties

Lees meer over deze businesscase