Gedaan met laden. U bevindt zich op: Collectieve schuldenregeling

Collectieve schuldenregeling

Een collectieve schuldenregeling is een gerechtelijke procedure om structurele schuldproblemen aan te pakken. Na de collectieve schuldenregeling kunt u terug schuldenvrij door het leven.

Als u instapt in een collectieve schuldenregeling, maakt een schuldbemiddelaar een lijst van alle schuldeisers en de bedragen die nog moeten betaald worden. Het doel is dat u, in de mate van het mogelijke, uw schulden gaat afbetalen en dat u, gedurende die periode, nog menswaardig kan leven. Na de procedure kunt u schuldenvrij door het leven.

Meer informatie op Eerstehulpbijschulden.be(opent in nieuw venster)

Voorwaarden

U komt in aanmerking voor een collectieve schuldenregeling als u met grote structurele schulden worstelt die u onmogelijk binnen een redelijke termijn kunt terugbetalen. Een collectieve schuldenregeling is dus niet bedoeld om tijdelijke betalingsproblemen te regelen.

Voor meer informatie, voor het afwegen van de voor- en nadelen van deze procedure, voor een goed advies, enz. kunt u terecht bij het OCMW.

Handelaars komen net als vennootschapsvormen (nv, bvba,...) niet in aanmerking.

Procedure

  • Neem contact op met het OCMW en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor een collectieve schuldenregeling.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW of andere actie voor u het meest passend is. Dit kan uiteraard eventueel het opstarten van een aanvraag voor een collectieve schuldenregeling zijn.

Verzoekschrift in het kader van een aanvraag

U vraagt een collectieve schuldenregeling aan met een verzoekschrift in tweevoud bij de arbeidsrechtbank(opent in nieuw venster) van het arrondissement waar u woont.

Om dit verzoekschrift op te stellen gaat u langs bij het OCMW of een CAW in uw regio. U kunt het verzoekschrift ook zelf opstellen. Informeer u hierover bij de arbeidsrechtbank van uw woonplaats.

Bemiddeling

Als u wordt toegelaten tot een collectieve schuldenregeling, stelt de rechter een erkend schuldbemiddelaar aan. De schuldbemiddelaar is onafhankelijk en zal dus evenveel rekening houden met uw belangen als met de belangen van uw schuldeisers.

Vergoeding

Een collectieve schuldenregeling is niet gratis. Het is wettelijk vastgelegd hoeveel een schuldbemiddelaar mag aanrekenen. De schuldbemiddelaar zal zijn vergoeding altijd ter goedkeuring moeten voorleggen aan de rechter.

Hebt u niet genoeg geld om uw schuldbemiddelaar te betalen, dan komt het Fonds ter Bestrijding van de Overmatige Schuldenlast(opent in nieuw venster) tussenbeide. Meer informatie hierover kunt u krijgen bij het OCMW.

Veelgestelde vragen