Gedaan met laden. U bevindt zich op: Hulp zoeken bij financiële problemen

Hulp zoeken bij financiële problemen

Gaan studeren, een eerste job, een huis huren of kopen, trouwen, een kind krijgen ... Al die levensmomenten hebben ook hun gevolgen op financieel vlak.

Recht op tegemoetkomingen

Wie een laag inkomen heeft, heeft vaak recht op uitkeringen of andere voordelen. Ook als u al een inkomen hebt, kunt u recht hebben op aanvullende uitkeringen.

Om na te gaan op welke rechten en uitkeringen u aanspraak maakt, kunt u gebruik maken van de website van Rechtenverkenner(opent in nieuw venster). Rechtenverkenner is een portaalsite over sociale grondrechten. U vindt er een overzicht van voordelen en tegemoetkomingen op het vlak van onder meer onderwijs, arbeid, inkomen, wonen, gezondheid, welzijn en cultuur.

De site brengt de federale, Vlaamse, provinciale en gemeentelijke maatregelen samen en verwijst bovendien gericht door naar organisaties en diensten waar u de tegemoetkomingen en sociale voordelen kunt aanvragen. U kunt zoeken op basis van het eigen profiel dat u op de site kunt ingeven.

Hulp bij schulden

Hebt u schulden, dan is het in eerste instantie belangrijk om te weten welke schulden u hebt en hoe groot ze zijn. Zo kunt u zien waar uw probleem ligt en wat u eraan kunt doen. Daarom kan een overzicht van uw inkomsten en uitgaven een grote hulp zijn als u uw schulden wilt onderzoeken.

Met een budgetplan kunt u inkomsten en uitgaven proberen te plannen over een langere periode en kunt u zo ook de afbetaling van uw schulden proberen te regelen. Met de website van budgetplanner(opent in nieuw venster) kunt u makkelijk een overzicht maken van uw inkomsten en uitgaven.

Wie advies en begeleiding nodig heeft rond budgetproblemen kan terecht bij een OCMW of een CAW. Op de website eerstehulpbijschulden.be vindt u een erkende instelling voor schuldbemiddeling in uw buurt(opent in nieuw venster). U vindt er ook meer informatie over omgaan met schulden.

Er bestaan verschillende vormen van budgethulp:

 • Budgetbegeleiding(opent in nieuw venster)
  Als u problemen hebt om uw uitgaven onder controle te houden, dan is budgetbegeleiding een mogelijke oplossing. Bij budgetbegeleiding beheert u zelf uw budget, maar wordt u in raad en daad bijgestaan door een maatschappelijk werker.
 • Budgetbeheer(opent in nieuw venster)
  Een maatschappelijk werker zal samen met u een inventaris van uw schulden maken en een budgetplan opstellen. Het verschil met budgetbegeleiding is dat de maatschappelijk werker uw inkomsten ontvangt en de betalingen van uw vaste kosten en van uw schulden doet in uw plaats. U krijgt leefgeld om eten mee te kopen of om andere noodzakelijke aankopen te kunnen betalen.
 • Schuldbemiddeling(opent in nieuw venster)
  Als u in schuldbemiddeling gaat zal een schuldbemiddelaar proberen om een regeling te treffen met uw schuldeisers. Samen met de schuldbemiddelaar stelt u een afbetalingsplan op om de schulden terug te betalen. Een schuldeiser moet wel akkoord gaan met het afbetalingsplan. Alle OCMW's en veel CAW's zijn erkend als instelling voor schuldbemiddeling.
 • Collectieve schuldenregeling
  Een collectieve schuldenregeling (ook wel foutief 'collectieve schuldbemiddeling' genoemd) is een gerechtelijke procedure voor structurele schuldproblemen. Het doel is dat u uw schulden kunt afbetalen en tegelijk menswaardig kunt leven.