Gedaan met laden. U bevindt zich op: Communautaire vergunning voor het organiseren van personenvervoer

Communautaire vergunning voor het organiseren van personenvervoer

U moet beschikken over een communautaire vergunning die toegang verleent tot het beroep indien u (nationaal of internationaal) geregeld vervoer, een bijzondere vorm van geregeld vervoer of ongeregeld vervoer voor rekening van derden wil organiseren met een voertuig dat geschikt is om meer dan 9 personen te vervoeren (bestuurder inbegrepen).

Belangrijk! Wijziging regelgeving

Met het decreet Mobiliteitspakket van 10 maart 2023 werd de regelgeving omtrent de toegang tot het beroep gewijzigd. Dit decreet voorziet onder meer dat de communautaire vergunning voortaan geldt als bewijs van het naleven van de regels inzake de toegang tot het beroep, zowel voor het (bijzonder) geregeld vervoer als voor het ongeregeld vervoer.

De voorheen door het Vlaamse Gewest afgeleverde vergunning Toegang tot Beroep verdwijnt op termijn en wordt vervangen door een communautaire vergunning, onder dezelfde voorwaarden.

Wat moet u doen?

 • Zolang uw bestaande vergunning(-en) niet afgelopen zijn, blijven ze geldig en hoeft u niets te doen.
 • Wanneer uw vergunning Toegang tot Beroep of uw communautaire vergunning afloopt, moet u een nieuwe aanvraag indienen volgens de procedure hieronder beschreven. Als u beschikt over een communautaire vergunning (in het verleden meestal afgeleverd door de FOD Mobiliteit en Vervoer), moet u de lijst met voertuigen vervolledigen in B-ERRU(opent in nieuw venster), zodat ook de voertuigen voor (bijzonder) geregeld vervoer gedekt zijn en u afschriften van de communautaire vergunning ontvangt voor deze voertuigen.
 • Ook indien u nog niet over een vergunning Toegang tot Beroep of communautaire vergunning beschikt, moet u een aanvraag indienen volgens de procedure hieronder beschreven.

Voorwaarden voor het verkrijgen van een communautaire vergunning

Om aan te tonen dat aan deze voorwaarden is voldaan, moet u de nodige informatie en documenten kunnen voorleggen.

Procedure

 • Stap 1

  Bezorg de documenten die bewijzen dat u aan de voorwaarden voldoet aan de afdeling Toegepast Mobiliteitsbeleid van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken. Dat kan via het e-mailadres personenvervoer@mow.vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie).​

 • Stap 2

  De minister beslist over de toekenning van de vergunning. U wordt binnen de 10 dagen na de beslissing op de hoogte gebracht.

 • Stap 3

  De vergunning moet bewaard worden op het officiële adres van de onderneming.

  Per voertuig wordt er een afschrift afgeleverd. Het afschrift moet steeds aanwezig zijn in het voertuig.

 • Stap 4

  De vergunning is maximaal 5 jaar geldig. De minister kan ze telkens voor maximaal 5 jaar verlengen.