Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wettelijke bepalingen van TEN-T en CEF

Wettelijke bepalingen van TEN-T en CEF

CEF Transport kan beschouwd worden als een van de (belangrijkste) financieringsmechanismes voor de realisatie en verbetering van het Trans-Europese Transportnetwerk (TEN-T).

Het TEN-T en zijn doelstellingen worden beschreven in verordening (EU) Nr. 1315/2013(opent in nieuw venster). Die legt de vereisten vast waaraan het netwerk moet voldoen. De lidstaten spannen zich in om het kernnetwerk tegen 2030 conform die vereisten te realiseren. Het uitgebreide netwerk moet tegen 2050 gerealiseerd zijn. Op 14 december 2021 werd een voorstel tot herziening gepubliceerd. Momenteel lopen de onderhandelingen tussen de Raad en het Europees Parlement (de zgn. trilogen) om tot een compromistekst te komen die door beide co-legislatoren kan gedragen worden. Er wordt getracht om het dossier af te ronden tegen eind 2023, zodat de aangepaste TEN-T verordening in 2024 van kracht kan worden.

De CEF-verordening (EU) Nr. 2021/1153(opent in nieuw venster) beschrijft CEF als financieringsinstrument voor de sectoren transport, energie en digitaal en vervangt de verordening 1316/2013 die de vorige Europese financieringsperiode afdekte. De verordening beschrijft de subsidiabele acties, de technische vereisten en stelt de maximale cofinancieringspercentages vast.

Binnen TEN-T werden 9 corridors gedefinieerd als instrument om de voortgang op te volgen en de implementatie te versnellen. Vlaanderen behoort tot de Rijn-Alpen corridor(opent in nieuw venster), de Noord-Zee-Baltische corridor(opent in nieuw venster) en de Noord-Zee-Mediterrane corridor(opent in nieuw venster).

Het hele TEN-T-netwerk kan geraadpleegd worden via TENtec.(opent in nieuw venster) De focus ligt op grote infrastructuurprojecten, maar ook op innovatie en het meer efficiënt en intelligent maken van transportsystemen. Zowel voorbereidende studies, pilootprojecten en werken komen in aanmerking.

Meer specifieke prioriteiten worden in het werkprogramma en verder per subsidieoproep bepaald.

Lees deze pagina in: