Gedaan met laden. U bevindt zich op: Dienstencheques volledig gedigitaliseerd vanaf 2025

Dienstencheques volledig gedigitaliseerd vanaf 2025

In 2025 wordt het dienstencheque-systeem volledig gedigitaliseerd. De papieren dienstencheques verdwijnen en vanaf 2025 kunnen dienstencheques alleen nog digitaal aangekocht worden.

Overgangsperiode

Momenteel verandert er helemaal niets aan het dienstencheque-systeem. In 2024 komt er een communicatiecampagne waarbij de gebruikers, de erkende ondernemingen en de huishoudhulpen uitgebreid geïnformeerd zullen worden over de wijzigingen, die ingaan op 1 januari 2025.

U gebruikt vandaag al elektronische dienstencheques

Voor de elektronische dienstencheque gebruiker verandert er niets.

U gebruikt vandaag papieren dienstencheques

Vanaf 2025 zult u geen papieren dienstencheques meer kunnen aankopen.

Als u papieren dienstencheques gebruikt, zult u alternatieven aangereikt krijgen zodat de gebruiksvriendelijkheid en de toegankelijkheid van het dienstenchequesysteem ook voor u gegarandeerd blijven. U zult bijvoorbeeld de keuze krijgen om een papieren afschrift (vergelijkbaar met een bankafschrift van vroeger) te ontvangen waarmee u het overzicht kunt behouden van het aantal dienstencheques dat u nog in uw dienstencheque-portefeuille hebt.

Daarnaast zullen er alternatieve kanalen voorzien worden voor de validatie van de prestatie. Hoe die kanalen er concreet zullen uitzien, zal samen met de uitgiftemaatschappij uitgewerkt worden.

Het zal ook eenvoudiger worden om een volmacht te verlenen aan een familielid of vriend.

In de loop van 2024 zullen de huidige papieren gebruikers uitgebreide informatie over de voorziene alternatieven ontvangen.

Mijn Burgerprofiel als e-loket voor dienstencheques

Gebruikers zullen hun dienstencheques kunnen aankopen via Mijn Burgerprofiel van de Vlaamse overheid, en niet meer via de Beveiligde Zone die vandaag door de uitgiftemaatschappij wordt voorzien. Alle huidige functionaliteiten in het kader van dienstencheques voor de burger zullen in de toekomst via Mijn Burgerprofiel ter beschikking worden gesteld.

Automatische terugbetaling vervallen dienstencheques

Een dienstencheque heeft een geldigheid van 12 maanden. Dienstencheques die aangekocht worden vanaf 2025 en die niet tijdig gebruikt worden, zullen vanaf dan automatisch worden terugbetaald aan de burger zodra de vervaldatum is overschreden.

Inruilwaarde op basis van prestatiedatum

De inruilwaarde van een dienstencheque bestaat uit de prijs die de burger betaalt en de subsidie van de Vlaamse overheid.

In het huidige systeem staat de uitgiftedatum centraal voor de subsidiëring van de dienstencheque-ondernemingen. Hoewel de inruilwaarde van de dienstencheques die aangekocht worden in de maand na de overschrijding van de spilindex, wordt verhoogd, is het voor de erkende ondernemingen vaak maanden wachten alvorens ze de actuele inruilwaarde ontvangen. Vanaf 2025 zal de inruilwaarde van een dienstencheque na een indexering verhoogd worden op basis van de prestatiedatum, zodat de erkende ondernemingen onmiddellijk van de verhoogde inruilwaarde kunnen genieten.

Aan de prijs van de burger verandert er niets.