Gedaan met laden. U bevindt zich op: Prestaties goedkeuren en dienstenchequemedewerkers betalen - een stappenplan

Prestaties goedkeuren en dienstenchequemedewerkers betalen - een stappenplan

Dienstenchequewerknemers voeren hun prestaties in. De onderneming en de klant valideren daarna de prestaties, zodat de werknemers betaald kunnen worden.

De klant kan kiezen voor elektronische of papieren dienstencheques. Elektronische dienstencheques hebben duidelijke voordelen, zowel voor de klant als voor uw onderneming

 • meteen na aankoop beschikbaar
 • eenvoudiger in gebruik
 • geen risico op diefstal of verlies.

Werken met elektronische dienstencheques

 • Stap 1

  Bespreek met de klant welke hulp hij wil en het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden. Breng uw werknemer op de hoogte van de taken.

 • Stap 2

  Na registratie krijgt de werknemer een login of aansluitingsnummer. Dat nummer bestaat uit 12 cijfers (beginnend met 980). De werknemer gebruikt het om na het werk de prestaties in te voeren.

 • Stap 3

  De werknemer moet op de hoogte zijn van:

  • het aansluitingsnummer of login en het wachtwoord voor de interactieve spraakdienst en Job Tracker
  • de werking van het elektronische-dienstenchequesysteem.
 • Stap 4
  • De werknemer geeft de prestaties in
   • via de mobiele applicatie Job Tracker
   • of de telefoon (via de vaste lijn op het gratis nummer 0800 355 30
   • of via de mobiele telefoon op het nummer 02 547 54 97 (zonaal tarief).
  • Die prestaties kunt u in de Beveiligde Zone valideren, aanpassen of annuleren. Als u de prestaties niet valideert, gebeurt dat automatisch na 5 werkdagen.
  • Als u de ingevoerde prestatie hebt gevalideerd, wordt een bericht verzonden naar de klant, die de prestatie kan bevestigen of betwisten.
  • De klant heeft 4 kalenderdagen om te reageren. Als hij niets doet, wordt de prestatie na die periode automatisch bevestigd.

Werken met papieren dienstencheques

 • Stap 1

  Bespreek met de klant welke hulp hij wil en het aantal uren en de dag waarop het werk uitgevoerd moet worden. Breng uw werknemer op de hoogte van de taken.

 • Stap 2

  Na registratie krijgt de werknemer een login of aansluitingsnummer. Dat nummer bestaat uit 12 cijfers (beginnend met 980). De werknemer gebruikt het om na het werk de prestaties in te voeren.

 • Stap 3

  Per gepresteerd uur ontvangt de werknemer van de klant 1 dienstencheque (inclusief af te scheuren strookje)

  • De werknemer:
  • Controleert zelf of de klant de dienstencheque volledig en juist heeft ingevuld en of de cheque nog geldig is
  • mag het schutblad niet accepteren als cheque
  • noteert op een goed leesbare manier, met zwarte of donkerblauwe pen, op de dienstencheque:
   • achternaam
   • voornaam
   • rijksregisternummer.
  • ondertekent de dienstencheque
  • levert de dienstencheques in.
 • Stap 4
 • Stap 5

  Als werkgever:

  • controleert u of de informatie op de dienstencheque juist, volledig en leesbaar is ingevuld door de klant, de werknemer en uzelf
  • controleert u of de dienstencheques geldig zijn voor de onderneming. De geldigheidsduur voor erkende ondernemingen bedraagt 9 maanden en is te vinden op de achterkant van elke dienstencheque
  • knipt u het kleine linkerstrookje af en stuurt de dienstencheque op
  • bewaart u de linkerstrook van de dienstencheques tot u de terugbetaling hebt ontvangen,
  • codeert u uw afgifteborderel in de Beveiligde Zone
  • rangschikt u uw dienstencheques per prestatiemaand en per gewest waarin de prestatie werd geleverd, in overeenstemming met de instructies op het afgifteborderel
  • stuurt u het ingevulde afgifteborderel en de rechterstroken van de dienstencheques op naar:
   Sodexo – Dienstencheques
   Internationalelaan, 55 Building L
   1070 Brussel
 • Stap 6

  Bij een geldige afgifte betaalt Sodexo na 10 werkdagen 23,02 euro terug per dienstencheque die is uitgegeven vanaf 1 september 2018. Voor dienstencheques uitgegeven vóór die datum krijgt u 22,69 euro terug.