Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse dienstencheques - arbeidsovereenkomst dienstencheques

Vlaamse dienstencheques - arbeidsovereenkomst dienstencheques

Hoe stelt u als dienstencheque-onderneming een arbeidsovereenkomst dienstencheques op en wat moet er in de overeenkomst staan?

Als de arbeidsprestaties van uw werknemers met dienstencheques worden betaald, moet u met die werknemers vooraf een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ hebben afgesloten. Die overeenkomst is een gewone arbeidsovereenkomst, met enkele regels die rekening houden met de specifieke kenmerken van het werk.

Het voornemen om een arbeidsovereenkomst dienstencheques te sluiten

 • U en uw werknemer leggen eerst schriftelijk het voornemen vast om een ‘arbeidsovereenkomst dienstencheques’ te sluiten. Dat doet u ten laatste op het moment van de 1ste prestatie van de werknemer van uw onderneming.
 • De arbeidsovereenkomst zelf legt u ten laatste 2 dagen na de indiensttreding schriftelijk vast.

Inhoud van de arbeidsovereenkomst dienstencheques

De arbeidsovereenkomst bevat:

 • uw identiteit en die van uw werknemer
 • uw erkenningsnummer
 • de begindatum
 • de einddatum (bij een overeenkomst bepaalde duur)
 • de arbeidsduur
 • het uurrooster. Bij een tewerkstelling voor onbepaalde duur zal de overeenkomst ook vermelden binnen welke termijn de huishoudhulp wordt geïnformeerd over zijn/haar uurrooster. Als u dat niet vermeld in de overeenkomst, moet u minstens 7 dagen op voorhand het uurrooster meedelen aan uw werknemer.

Overeenkomst dienstencheques bepaalde en onbepaalde duur

Een overeenkomst bepaalde duur:

 • is maar mogelijk de eerst drie maanden van de tewerkstelling
 • binnen die drie maanden kunt u met dezelfde werknemer verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur sluiten
 • verschillende opeenvolgende arbeidsovereenkomsten bepaalde duur met dezelfde werknemer sluiten
 • een overeenkomst van bepaalde duur hoeft niet automatisch tot een overeenkomst van onbepaalde duur te leiden

Een overeenkomst onbepaalde duur:

 • geldt vanaf de 1ste gewerkte dag van de 4de maand na de 1ste dag van tewerkstelling

Werkuren

De wekelijkse arbeidsduur is 38 uur, tenzij anders bepaald in de collectieve overeenkomsten gesloten in het bevoegde paritair comité.

Minimale wekelijkse arbeidsduur

 • U kunt uw werknemers voltijds of deeltijds in dienst nemen
 • Tijdens de 1ste 3 maanden is er geen wettelijke minimale wekelijkse arbeidsduur
 • Vanaf de 1ste gewerkte dag van de 4de maand is een minimale wekelijkse arbeidsduur wel verplicht. De minimale wekelijkse arbeidsduur verschilt naargelang het recht van de werknemer op aanvullende uitkeringen:
  • 13 uur als de werknemer een bijkomende uitkering krijgt
  • 10 uur als de werknemer geen aanvullende uitkering krijgt.

Minimumduur van elke werkperiode: minstens 3 uur

Een werkperiode is een doorlopende gewerkte periode.

 • De minimumduur van elke werkperiode moet minstens 3 uur bedragen. Die werkperiode mag wel onderbroken worden door een pauze.
 • Verplaatsingstijd van de ene naar de andere klant wordt als arbeidstijd beschouwd. Bijvoorbeeld: als uw werknemer bij de ene klant van 10 tot 12 uur en bij de andere klant van 12.30 tot 14.30 uur werkt, wordt dat als een doorlopende gewerkte periode beschouwd, en de tijd tussen twee klanten als noodzakelijk voor de verplaatsing.

Voorrang bij het verkrijgen van meer uren

Werkt een van uw werknemers deeltijds en heeft hij of zij recht hebt op:

 • een werkloosheidsuitkering
 • een leefloon
 • financiële maatschappelijke bijstand?

Dan moet die werknemer voorrang krijgen als er een voltijdse job of een deeltijdse job met meer uren beschikbaar is. Hij of zij moet u daarvoor wel schriftelijk om bijkomende uren gevraagd hebben.

Recht op sociale zekerheid?

Uw werknemers met een arbeidsovereenkomst dienstencheques zijn sociaal beschermd.

 • Ze zijn gedekt door de ziekte- en invaliditeitsverzekering, in geval van ziekte of ongeval ontvangen ze dus een uitkering.
 • Gepresteerde periodes worden meegerekend in de berekening van hun pensioen.
 • Ze hebben recht op jaarlijkse vakantie.
 • De periodes waarin ze werkten via een arbeidsovereenkomst dienstencheques, tellen mee voor hun recht op werkloosheidsuitkering.