Gedaan met laden. U bevindt zich op: Vlaamse dienstencheques - welke taken mogen de werknemers uitvoeren?

Vlaamse dienstencheques - welke taken mogen de werknemers uitvoeren?

Als dienstencheque-onderneming mag u uw werknemers alleen maar een bepaald aantal welomschreven taken laten uitvoeren.

Alleen huishoudhulp

Uw werknemers mogen alleen huishoudhulp bieden bij de klanten thuis:

 • de woning schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel naaiwerk uitvoeren
 • maaltijden bereiden.

Het moet gaan om:

 • huishoudhulp. Taken die niet beschouwd worden als hulp in het huishouden mag uw werknemer niet uitvoeren.
 • taken in de privésfeer. Huishoudelijke taken mogen dus niet met dienstencheques betaald worden als ze worden uitgevoerd in het kader van de beroepsactiviteiten van de klant.

Huishoudhulp buiten het huis

Dagelijkse boodschappen voor het huishouden

De werknemer mag ook betaald worden met dienstencheques om boodschappen te doen die voorzien in de dagelijkse behoeften van de klant, zoals:

 • dagelijkse inkopen doen
 • naar de bakker of de slager gaan
 • naar het postkantoor gaan
 • de was naar een wassalon brengen
 • de krant halen

Strijkwerk bij een erkende onderneming

Uw werknemer kan bij een erkende onderneming strijken en daarvoor worden betaald met dienstencheques. Strijken omvat ook het in ontvangst nemen, sorteren, controleren en inpakken van het linnen.

Vervoer van personen met een beperkte mobiliteit

Uw werknemer mag ook betaald worden met dienstencheques voor het vervoer van personen met beperkte mobiliteit. Het kan gaan om:

 • een klant met een beperking
 • of zijn of haar minderjarige gehandicapte met een beperking.

Het transport moet gebeuren met een aangepast voertuig waarvoor de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer een attest heeft afgeleverd. Tenzij de klant:

 • een uitkering voor bejaardenhulp krijgt
 • of minstens 60 jaar is en hulp krijgt van een door de erkende dienst voor gezin en bejaardenhulp binnen de overheid.

Sancties bij verkeerd gebruik

Als u de reglementering dienstencheques niet naleeft, kan het Departement Werk en Sociale Economie u een sanctie opleggen, zoals:

 • een waarschuwing
 • een inhouding van 5 euro per dienstencheque
 • een volledige inhouding per dienstencheque
 • een terugvordering van de inruilwaarde van de dienstencheques
 • een intrekking van de erkenning.

De sanctie zal afhangen van de ernst van de inbreuken(en) en van de concrete omstandigheden.