Gedaan met laden. U bevindt zich op: Voorwaarden om een dienstencheque-onderneming op te richten

Voorwaarden om een dienstencheque-onderneming op te richten

Om een dienstencheque-onderneming op te starten, moet u erkend zijn door Vlaanderen. Als u erkend bent, kunnen uw werknemers betaald worden met dienstencheques.

Welke bedrijven komen in aanmerking?

In principe kan elke onderneming een dienstencheque-onderneming worden, dus zowel commerciële ondernemingen als vzw’s, OCMW’s,

Uw onderneming kan:

 • ofwel uitsluitend activiteiten met dienstencheques uitvoeren
 • ofwel behalve activiteiten met dienstencheques ook nog andere activiteiten uitvoeren. In dat geval bent u verplicht een ‘sui-generisafdeling’ op te richten binnen uw onderneming. Die sui-generisafdeling:
  • moet een specifieke verantwoordelijke hebben
  • registreert de dienstencheque-activiteiten apart van de andere activiteiten
  • heeft een aparte boekhouding voor de dienstencheque-activiteiten.

Bijvoorbeeld: u hebt een wassalon. Als u daarenboven strijkactiviteiten wilt aanbieden die betaald kunnen worden met dienstencheques, moet u specifiek daarvoor een sui-generisonderneming oprichten. De strijkactiviteit met dienstencheques moet dus duidelijk onderscheiden zijn van de activiteiten van het wassalon.

Voorwaarden om erkend worden als dienstencheque-onderneming

Wilt u als onderneming een erkenning aanvragen, dan

 • mag u geen achterstallige belastingen of sociale bijdragen verschuldigd zijn, of schulden hebben bij het departement Werk en Sociale Economie
 • mag u zich niet in staat van faillissement bevinden
 • mag u geen bestuurders of zaakvoerders in dienst hebben die door een gerechtelijk verbod hun functie niet meer mogen uitvoeren
 • mag u geen bestuurders of zaakvoerders in dienst hebben die de afgelopen 3 jaar in een faillissement verwikkeld waren
 • mag u geen bestuurders of zaakvoerders in dienst hebben die de voorbije 3 jaar in dienst waren van een bedrijf waarvan de erkenning werd ingetrokken (behalve wegens inactiviteit)
 • mag u geen bestuurders of zaakvoerders in dienst hebben die de voorbije 5 jaar aansprakelijk zijn gesteld voor de schulden van een failliet bedrijf
 • mag u geen bestuurders of zaakvoerders in dienst hebben die de afgelopen 5 jaar betrokken waren bij minstens 2 faillissementen of vereffeningen, met schulden bij een instelling die socialezekerheidsbijdragen int
 • moet u uw dienstenchequewerknemers aangeven in de multifunctionele aangifte (DMFA)
 • moet u ervoor zorgen dat het aantal arbeidsuren dat de werknemers via dienstencheques presteren (per trimester aangegeven bij de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid (RSZ)), minstens gelijk is aan het aantal dienstencheques dat uw bedrijf teruggeeft aan Sodexo
 • mag u geen werknemers of klanten discrimineren
 • moet u de wet naleven
 • moet u de dienstencheque-activiteiten zo registreren dat het verband duidelijk is tussen de prestaties van elke dienstenchequewerknemer en de dienstencheques die de klant betaalt
 • mag u uw werknemers niet laten werken in een risicovolle omgeving of in een omgeving waar ze het slachtoffer zouden kunnen zijn van misbruik of discriminatie.

De volledige lijst met voorwaarden(Word bestand opent in nieuw venster).

Erkenning aanvragen in uw gewest

U vraagt uw erkenning aan in het gewest waar u de dienstencheque-activiteiten wilt uitvoeren. Wilt u een erkende dienstencheque-onderneming opstarten in Vlaanderen, dan moet u daarvoor een officiële erkenning aanvragen bij het Departement Werk en Sociale Economie.

Wilt u activiteiten uitvoeren in het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest en/of het Waalse Gewest? Dan moet u ook een erkenning aanvragen bij respectievelijk Brussel Economie en werkgelegenheid(opent in nieuw venster) en/of het Waalse Gewest(opent in nieuw venster).

Erkenning aanvragen: een stappenplan

Wilt u als bedrijf een erkenning aanvragen voor het Vlaamse Gewest, dan moet u verschillende stappen ondernemen.

 • Stap 1

  Wilt u een informatiesessie volgen? Stuur een e-mail naar dienstencheques@vlaanderen.be(opent in uw e-mail applicatie) met:

  • de naam van uw onderneming
  • het adres van uw onderneming
  • het telefoonnummer en e-mailadres van uw onderneming
  • uw ondernemingsnummer
  • de naam van de deelnemer (maximaal 1 persoon per onderneming)
  • het rijksregisternummer van de deelnemer.

  U ontvangt een bevestiging met de datum van de eerstvolgende infosessie. De sessie vindt plaats in het Belpairegebouw in Brussel.

 • Stap 2
  • Voor borgtochten gevraagd door een publieke instantie, moet u de interactieve applicatie e-Depo gebruiken op de website van de Deposito- en Consignatiekas.
  • In deze applicatie kiest u voor dossiertype “Borgtocht gevraagd door een openbare instantie”.
  • Als korte omschrijving geeft u: “Borgstelling dienstencheques Vlaams Gewest” op.
  • Als begunstigde geeft u het KBO-nummer 0316.380.841 op met e-mailadres dienstencheques@vlaanderen.be en tel. 02/5531900.
  • U volgt verder de instructies van de applicatie e-Depo. Het Departement Werk en Sociale Economie ontvangt de bevestiging van de borgstelling zodra u het geld hebt gestort.
  • de borgsom blijft geblokkeerd tijdens de eerste vijf jaar van de erkenning. Na verloop van die vijf jaar, bij een vrijwillige stopzetting van de activiteiten of bij intrekking van de erkenning, wordt de borgsom teruggestort na aftrek van eventuele schulden bij het Departement Werk en Sociale Economie. Bij vastgestelde inbreuken kan de blokkering verlengd worden.
 • Stap 3

  U moet een ondernemingsplan opstellen dat goedgekeurd is door een erkende boekhouder, boekhouder-fiscalist of accountant. Dat plan bevat:

  • algemene informatie over uw bedrijf
  • de uit te voeren investeringen
  • de personeelsbehoefte
  • de verwachte inkomsten
  • de vaste en variabele kosten
  • de raming van de balans voor de eerste drie werkjaren
  • een financiële planning voor de eerste drie werkjaren.
 • Stap 4

  U moet het online formulier invullen en indienen, samen met het attest van de Deposito-en Consignatiekas over de storting van de borg, en uw ondernemingsplan.
  Het erkenningsformulier moet u invullen als:

  • u voor het eerst een erkenning aanvraagt
  • uw onderneming van vorm en ondernemingsnummer verandert
  • u de activiteiten wijzigt waarvoor eerder een erkenning was toegekend
  • u de gegevens wijzigt die vermeld staan in het erkenningsformulier dat u eerder hebt ingediend.
 • Stap 5

  Zodra u erkend bent, krijgt u een erkenningsnummer. Dat bestaat uit 5 cijfers, voorafgegaan door een “V”.

  U wordt ook opgenomen in de zoekmodule(opent in nieuw venster) waarop werknemers en klanten uw onderneming kunnen vinden.

  Wilt u uw commerciële gegevens wijzigen, neem dan contact op met Pluxee(opent in nieuw venster).

Erkenning voor onbepaalde duur

De erkenning wordt toegekend voor onbepaalde duur. Ze kan worden ingetrokken zodra uw onderneming niet meer voldoet aan één of meerdere voorwaarden.