Gedaan met laden. U bevindt zich op: Berekening en terugbetaling erkende opleidingen dienstencheques

Berekening en terugbetaling erkende opleidingen dienstencheques

De Vlaamse overheid betaalt erkende opleidingen voor dienstenchequewerknemers gedeeltelijk terug. Lees hier hoe u een terugbetaling aanvraagt.

Elke erkende dienstencheque-onderneming heeft recht op een jaarlijks opleidingsbudget. Het Opleidingsfonds dienstencheques laat u aan het begin van ieder kalenderjaar weten hoeveel budget uw onderneming krijgt.

Zolang u voldoende budget hebt, kunt u de gedeeltelijke terugbetaling aanvragen van de kosten van een opleiding.

Berekening van het opleidingsbudget

Was u vorig jaar al erkend als dienstencheque-onderneming? En diende u minstens 2.000 Vlaamse dienstencheques in bij Pluxee? Dan hangt uw opleidingsbudget af van:

 • het totaalbudget van het Opleidingsfonds dienstencheques voor dat kalenderjaar, verminderd met een reserve voor nieuwe dienstencheque-ondernemingen
 • het aantal dienstencheques dat Pluxee vorig kalenderjaar aan u betaalde
 • het totale aantal dienstencheques dat Pluxee vorig kalenderjaar uitbetaalde.

Bent u pas dit jaar erkend als dienstencheque-onderneming? Dan hangt uw opleidingsbudget af van het kwartaal waarin u werd erkend:

 • eerste kwartaal: 1.000 euro
 • tweede kwartaal: 750 euro
 • derde kwartaal: 500 euro
 • vierde kwartaal: 250 euro

Welke kosten worden terugbetaald?

Afhankelijk van de opleiding

Niet elke opleiding brengt dezelfde kosten met zich mee. Daarom wordt er een onderscheid gemaakt tussen 3 opleidingen:

 • Een interne opleiding wordt gegeven door een werknemer van de dienstencheque-onderneming zelf. Waar de opleiding plaatsvindt, is niet belangrijk. De werknemers verdienen geen dienstencheques tijdens de opleiding.
 • Een externe opleiding wordt gegeven door een externe opleider: de opleider is geen werknemer van de dienstencheque-onderneming. Waar de opleiding plaatsvindt, is niet belangrijk. De werknemers verdienen geen dienstencheques tijdens de opleiding.
 • Een opleiding op het terrein wordt ofwel door een werknemer van de dienstencheque-onderneming gegeven (interne opleider) ofwel door iemand van buiten de onderneming (externe opleider). De werknemers verdienen wel dienstencheques tijdens de opleiding.

Terugbetaalde kosten

Deze tabel geeft een overzicht van de kosten die worden terugbetaald:

Externe opleiding
(niet op het terrein)

Interne opleiding
(niet op het terrein)

Opleiding op het terrein
(intern of extern)

Compensatie loonkost werknemer14,50 euro/uur14,50 euro/uur-
Compensatie kost opleiderFactuur (max. 100 euro per dag opleiding per werknemer40 euro/uur

Interne opleider: 40 euro/uur
Externe opleider:
factuur (max. 40 euro per uur opleiding )

Compensatie omkaderingskosten-10 euro/halve dag-

Voorbeeld van een terugbetaling:

10 dienstenchequewerknemers volgen een externe opleiding van vier uren. De externe opleider factureert 350 euro.

 • Gedeeltelijke terugbetaling loonkost werknemers: 10 (werknemers) x 14,50 euro x 4 (uren) = 580 euro
 • Gedeeltelijke terugbetaling kost opleider: 350 euro (minder dan het maximum van 1.000 euro)

Als de dienstencheque-onderneming nog voldoende opleidingsbudget heeft, wordt er in totaal dus 930 euro terugbetaald.

Ontvangt u al andere premies of subsidies voor een van deze kosten? Dan krijgt u voor die kost geen terugbetaling via het Opleidingsfonds dienstencheques.

Een terugbetaling aanvragen

Wanneer vraagt u de terugbetaling aan?

U kunt de terugbetaling aanvragen nadat de erkende opleiding is afgelopen. Doe dat ten laatste op 30 juni van het volgende kalenderjaar.

Elke terugbetaling wordt afgetrokken van het opleidingsbudget van uw dienstencheque-onderneming. Een opleiding die plaatsvond in jaar X, wordt terugbetaald met het budget voor dat jaar.

Bijkomende voorwaarde voor externe opleidingen

Op 2 september 2019 start het kwaliteits- en registratiemodel van dienstverleners binnen Werk en Sociale Economie. Externe opleidingsverstrekkers moeten hieraan voldoen.

Organiseert u na 2 september 2021 een opleiding gegeven door een opleidingsverstrekker die niet geregistreerd is binnen het kwaliteits- en registratiemodel, dan kan u hiervoor geen terugbetaling meer ontvangen.

Hoe vraagt u de terugbetaling aan?