Gedaan met laden. U bevindt zich op: Wie mag betalen met dienstencheques en voor welke taken?

Wie mag betalen met dienstencheques en voor welke taken?

Wie mag betalen met dienstencheques?

Om iemand met dienstencheques te kunnen betalen, moet u:

 • meerderjarig zijn
 • een natuurlijk persoon zijn (dus geen bedrijf, vzw …)
 • in Vlaanderen wonen. Dat betekent dat uw hoofdverblijfplaats, het adres waarmee u in het rijksregister geregistreerd staat, in het Vlaamse Gewest ligt.

Opgelet: Als u in het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest of het Waals Gewest woont, gebruikt u respectievelijk

Wie wordt betaald met dienstencheques?

 • Werknemers van een dienstencheque-onderneming
 • De huishoudhulp mag geen of familielid tot de tweede graad zijn van uzelf of van een van uw gezinsleden. Hij of zij mag ook niet dezelfde woonplaats hebben als u. U mag dus niet uw zus of een ander gezinslid uw eigen huishoudelijk werk laten verrichten en die daarvoor betalen met dienstencheques.

gezinslid: iedereen met wie u samenwoont
familielid tot de tweede graad:

 • in de eerste graad: partner
  • (schoon)ouder
  • (schoon)zoon
  • (schoon)dochter.
 • in de tweede graad:
  • Kleinkind
  • Grootouder
  • (schoon)broer of (schoon)zus.

Toegelaten taken

Huishoudhulp bij u thuis

De activiteiten waarvoor u de huishoudhulp mag betalen met Vlaamse dienstencheques, zijn wettelijk vastgelegd. Het moet gaan om huishoudhulp in de privésfeer, zoals:

 • de woning schoonmaken en ramen lappen
 • wassen en strijken
 • occasioneel naaiwerk uitvoeren
 • maaltijden bereiden.

De volgende klussen, bijvoorbeeld, worden niet beschouwd als huishoudelijke taken en mag u dus niet met dienstencheques betalen:

 • een toilet repareren
 • elektriciteitswerken uitvoeren
 • schilderen
 • tuinieren
 • babysitten
 • bejaarden opvangen
 • kleine verbouwingswerken uitvoeren
 • de auto wassen.

In de privésfeer
Huishoudelijke taken in uw privéwoning (de woning waar u bent gedomicilieerd) mogen alleen met dienstencheques betaald worden als het gaat om taken in de privésfeer.

Hulp in een professionele omgeving is dus niet toegestaan en mag u dus niet met dienstencheques betalen. Voorbeelden zijn het schoonmaken van:

 • de wachtzaal van uw praktijk
 • uw dokterskabinet
 • een kamer die u verhuurt…
 • Bij twijfel, contacteer de dienstencheque-onderneming.

Huishoudhulp buiten uw huis

Huishoudhulp die niet bij u thuis gebeurt, mag u alleen met dienstencheques betalen als het gaat om:

 • dagelijkse boodschappen voor het huishouden, zoals de post, de bakker, de apotheker.
 • strijkwerk bij een erkende dienstencheque-onderneming
 • vervoer van personen met een beperkte mobiliteit. U kunt iemand betalen voor uw eigen vervoer (als u zelf een beperking hebt) of voor het vervoer van uw minderjarig kind met een handicap.

Huishoudhulp voor uw eigen gezin

De dienstencheques die u aankoopt dienen voor het vergoeden van prestaties voor uw huishouden. Bijvoorbeeld: u mag uw dienstencheques niet gebruiken voor het betalen van de huishoudhulp van uw ouders, die op een ander adres wonen.

Gedragscode voor gebruikers

U gedraagt zich respectvol tegenover uw huishoudhulp. Onbehoorlijk gedrag, zoals geweld, pesterijen of ongewenst seksueel gedrag kan niet.

Fictieve prestaties

U mag geen dienstencheques betalen voor fictieve prestaties. Er moeten met andere woorden prestaties geleverd zijn om een huishoudhulp te vergoeden met dienstencheques.

Zo mag u bijvoorbeeld geen dienstencheques overhandigen als uw huishoudhulp niet kan komen werken wegens ziekte.

Onthaalouders en dienstencheques

Onthaalouders

De onthaalouders die vallen onder het sui generis statuut mogen de dienstencheques ook gebruiken om de ruimtes te laten poetsen die zowel privé als voor de opvang van de kinderen worden gebruikt. Deze uitzondering geldt niet voor onthaalouders die werken als zelfstandige of als werknemer, zij kunnen voor die gemengde ruimtes eventueel gebruik maken van een poetshulp die niet met dienstencheques betaald wordt.

De huishoudhulp dienstencheques mag voor het overige niet ingezet worden voor ondersteuning bij de opvang: de huishoudhulp mag bijvoorbeeld geen maaltijden klaarmaken voor de kinderen of ruimtes poetsen die alleen voor de opvang gebruikt worden.

Sancties bij verkeerd gebruik

U kunt een verbod krijgen om dienstencheques te bestellen en te gebruiken als u:

 • dienstencheques gebruikt voor taken die niet met dienstencheques betaald mogen worden
 • dienstencheques gebruikt voor het vergoeden van prestaties voor niet-gezinsleden
 • dienstencheques gebruikt voor prestaties die niet hebben plaatsgevonden
 • zich onbehoorlijk gedraagt ten aanzien van de huishoudhulp.

Zo’n verbod kan voor één jaar opgelegd worden, maar kan oplopen tot vijf jaar als u de regels opnieuw overtreedt. Bovendien is het mogelijk dat u het deel van de waarde van de dienstencheque dat de Vlaamse overheid heeft betaald, moet terugbetalen.

Bijvoorbeeld: u laat uw dienstenchequewerknemer de tuin onderhouden, hoewel u weet dat die taak niet met dienstencheques betaald mag worden. De Vlaamse overheid kan het bedrag dat ze voor die prestatie heeft gesubsidieerd, van u terugvorderen.