Welke vaccinaties leiden tot een vaccinatiecertificaat?

U kunt in de CovidsafeBE-app, op mijnburgerprofiel.be ((opent in nieuw venster)) en op mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) de vaccinatiecertificaten terugvinden:

 • als u de vaccinatie in België ontving bij een vaccinatiecentrum of een vaccinator verbonden aan de Belgische overheid of als u uw buitenlandse vaccinatie liet registreren door een Belgische arts in de Belgische centrale vaccinatiedatabank.
 • als het vaccin dat u ontving, erkend is door de Europese overheid. Alle vaccins die België in de vaccinatiecampagne inzet, zijn door de EU erkend. Vaccins die voor een certificaat erkend zijn:
  • Pfizer (Comirnaty)
  • Astra-Zeneca (Vaxzevria / Covishield)
  • Johnson&Johnson (Janssen),
  • Moderna (Spikevax)
  • Novavax (Nuvaxovid)

Uw nationaliteit is niet van belang. Voor registratie van de vaccinatie in de centrale vaccinatiedatabank is wel een Belgisch rijksregisternummer of BIS-nummer nodig.

Vanaf wanneer is een vaccinatiecertificaat beschikbaar?

Certificaat van gedeeltelijke of volledige vaccinatie:

 • De meeste vaccins vereisen 2 prikken voor volledige vaccinatie (AstraZeneca, Moderna, Pfizer). Bij het Johnson&Johnson-vaccin (Janssen-vaccin) volstaat 1 prik voor volledige vaccinatie.
 • Al na de 1e prik kunt u een vaccinatiecertificaat vragen. Bij het Johnson&Johnson-vaccin is dat direct uw certificaat van volledige vaccinatie.
 • Na de 2e prik (voor de andere erkende vaccins) krijgt u een nieuw certificaat waarop uw 2e prik vermeld staat, maar ook duidelijk vermeld staat dat u 2 dosissen ontving.
 • Personen die een 3e prik krijgen, ontvangen ook een 3e certificaat.U kunt uw nieuwe certificaat meteen gebruiken als Covid Safe Ticket. Maar ook uw vorige certificaat blijft natuurlijk bruikbaar als CST, om te tonen dat u volledig gevaccineerd bent.
  • Ontving u als basisvaccinatie 2 dosissen met Pfizer, Moderna of AstraZeneca, dan vermeldt uw nieuwe certificaat dosis 3/3.
  • Ontving u als basisvaccinatie een enige dosis van het Janssen-vaccin, dan vermeldt uw nieuwe certificaat dosis 2/1.

De Europese Commissie stelt voor om binnen de EU de onderstaande regels uniform te hanteren.

 • Volledig gevaccineerde personen met een vaccinatiecertificaat, krijgen 14 dagen nadat de laatste dosis is toegediend (datum van vaccinatie zoals geregistreerd in de centrale databank), vrijstelling van verplichte reisgerelateerde tests of quarantaine. Voor Johnson & Johnson wordt echter in meerdere landen een langere wachttijd na de enige prik vereist.

U kunt voor uw vertrek het best nakijken wat nodig is op de Europese website Reopen ((opent in nieuw venster)).

Tijd tussen vaccinatie en aanvraag van het certificaat

Hou rekening met meestal 2 tot 3 dagen tussen de vaccinatiedatum en het moment dat het vaccinatiecertificaat beschikbaar wordt voor aanvraag. Uitzonderlijk kan dat tot 7 dagen na de vaccinatie duren.

 • Het vaccinatiecentrum ((opent in nieuw venster))of uw vaccinator in een voorziening registreert normaal 1 keer per dag alle vaccinaties van de afgelopen 48 uur in de vaccinatiedatabank. Als dat gebeurd is, kunt u op de website mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) al de registratie van de vaccinatie zelf terugvinden. Dat is echter nog geen certificaat.
 • De nacht na de registratie in de vaccinatiedatabank gebeurt de verdere verwerking en doorstroom naar de certificatentool.
 • De certificatentool moet de gegevens nog verder verwerken tot een geldig certificaat, met een geldige QR-code. Afhankelijk van het aantal nieuwe geregistreerde vaccinaties kan dat even duren.

Waar vindt u het vaccinatiecertificaat terug?

Na deze verwerking in de certificatentool kunt u ook uw vaccinatiecertificaat terugvinden

Heeft u geen toegang tot internet of lukt het digitaal aanmelden echt niet? Van een vaccinatiecertificaat kan u ook een postverzending bestellen via het nummer 078 78 78 50. Een telefonisch keuzemenu laat u toe deze bestelling automatisch te doen. U heeft er wel uw rijksregisternummer of BIS nummer voor nodig. Het certificaat wordt dan naar uw officiële woonplaats verzonden. Heeft u een BIS nummer zonder officiële woonplaats in België? Dan wordt het certificaat naar het opgegeven contactadres verzonden.

Vanaf wanneer is het vaccinatiecertificaat bruikbaar of geldig?

De meeste EU-landen vereisten een certificaat van volledige vaccinatie (voor Pfizer, AstraZeneca en Moderna vaccins 2 prikken ontvangen of voor het Johnson&Johnson-vaccin 1 prik) als ‘toegangsticket’ tot hun grondgebied. Op het vaccinatiecertificaat van uw 2e prik staat duidelijk vermeld dat u 2 dosissen gekregen hebt. Kijk de regels per land voor u reist goed na op de Europese website Reopen ((opent in nieuw venster)). Ook al is er al een certificaat beschikbaar na 1 prik, in veel landen zult u met dat certificaat dus niet kunnen inreizen.

Heel wat landen zullen ook nog een wachttermijn vereisen tussen de datum van volledige vaccinatie en de datum dat u het land met dit vaccinatiecertificaat mag inreizen. Het duurt immers even voor de volledige bescherming van een vaccin optimaal werkt.

Hoe lang u certificaten na afloop van hun geldigheidstermijn nog zal terugvinden in de CovidsafeBE-app, mijngezondheid.be en mijnburgerprofiel.be, is nog niet beslist.

Veelgestelde vragen