Welke vaccinaties leiden tot een vaccinatiecertificaat?

 • Vaccinaties tegen COVID-19 die u in België ontving bij een vaccinatiecentrum of een vaccinator verbonden aan de Belgische overheid of als u uw buitenlandse vaccinatie liet registreren door een Belgische arts in de Belgische centrale vaccinatiedatabank.

Uw nationaliteit is niet van belang. Voor registratie van de vaccinatie in de centrale vaccinatiedatabank is wel een Belgisch rijksregisternummer of bisnummer nodig.

Vanaf wanneer is een vaccinatiecertificaat beschikbaar?

Meerdere prikken, meerdere certificaten

In België krijgt u voor elke toegediende prik een vaccinatiecertificaat. Maar opgelet, niet alle certificaten zijn (onbeperkt) bruikbaar om te reizen of als Covid Safe Ticket. Het aantal toegediende dosissen wordt op elk certificaat vermeld. Zo kunt u nakijken wel, certificaat u kunt gebruiken:

 • basisvaccinatie met 1 prik (Johnson&Johnson): dosis 1/1
 • basisvaccinatie met 2 prikken (Astrazeneca, Pfizer of Moderna):
  • prik 1: dosis 1/2
  • prik 2: dosis 2/2
 • boostervaccinatie na Johnson&Johnson: dosis 2/1
 • boostervaccinatie met mRNA-vaccin (Moderna/Pfizer): 3/3
 • bij eventueel volgende prikken zullen teller (en noemer indien basisvaccinatie geen J&J) verder oplopen

Tijd tussen vaccinatie en aanvraag van het certificaat

Houd rekening met meestal 2 tot 3 dagen tussen de vaccinatiedatum en het moment dat het vaccinatiecertificaat beschikbaar wordt voor aanvraag. Uitzonderlijk kan dat tot 7 dagen na de vaccinatie duren.

 • Het vaccinatiecentrum ((opent in nieuw venster))of uw vaccinator in een voorziening registreert normaal 1 keer per dag alle vaccinaties van de afgelopen 48 uur in de vaccinatiedatabank. Als dat gebeurd is, kunt u op de website mijngezondheid.be ((opent in nieuw venster)) al de registratie van de vaccinatie zelf terugvinden. Dat is echter nog geen certificaat.
 • De nacht na de registratie in de vaccinatiedatabank gebeurt de verdere verwerking en doorstroom naar de certificatentool.
 • De certificatentool moet de gegevens nog verder verwerken tot een geldig certificaat, met een geldige QR-code. Afhankelijk van het aantal nieuwe geregistreerde vaccinaties kan dat even duren.

Waar vindt u het vaccinatiecertificaat terug?

Van zodra het vaccinatiecertificaat is opgemaakt, kunt u het terugvinden:

Heeft u geen toegang tot internet of is digitaal voor u geen optie, dan kunt u uw vaccinatiecertificaat ook per post laten bezorgen. Hiervoor belt u naar de Vlaamse helpdesk op het nummer 078 78 78 50. U kunt zelf 24/24 uur uw rijksregister- of bisnummer intoetsen. Een medewerker spreken kan ook (elke werkdag tussen 9 uur en 19 uur).

Het certificaat wordt dan naar uw officiële woonplaats verzonden. Heeft u een bisnummer zonder officiële woonplaats in België? Dan wordt het certificaat naar het opgegeven contactadres verzonden.

Vanaf wanneer is het vaccinatiecertificaat bruikbaar of geldig?

Om te reizen

De EU vraagt aan haar lidstaten om uniforme reisregels te hanteren en stelt volgende standaardperiode voor de aanvaarding van vaccinatiecertificaten voor:

 • vaccinatiecertificaat van uw boostervaccinatie: voorlopig onbeperkt in de tijd
 • vaccinatiecertificaat van uw basisvaccinatie: tussen 14 dagen en 9 maanden na de laatste prik

Lidstaten kunnen echter steeds strengere regels hanteren indien de epidemiologische situatie op hun grondgebied dit vereist. Kijk daarom steeds de regels na van uw land van bestemming op de Europese website Reopen ((opent in nieuw venster)).

Controleer uw vaccinatiecertificaten voor u op reis vertrekt!

Sommige landen vragen dat u van elke toegediende prik een vaccinatiecertificaat kunt voorleggen bij aankomst. Kijk voor uw vertrek dus zeker na of al uw vaccinatiecertificaten beschikbaar zijn:

Vindt u niet al uw certificaten terug, dan is de digitale handtekening van uw certificaat vervallen. Neem in dat geval contact op met de helpdesk op 078 78 78 50 (elke werkdag tussen 9 uur en 19 uur) en vraag om uw certificaten te laten vernieuwen.

Nadat de dienst uw certificaten heeft vernieuwd zijn ze allen opnieuw beschikbaar om te downloaden.

Veelgestelde vragen