In het vaccinatieprogramma zijn alle aanbevolen vaccinaties opgenomen. De Vlaamse overheid stelt deze vacccinaties gratis ter beschikking van artsen die vaccineren. Als u gevaccineerd wordt, wordt dit geregistreerd op een vaccinatiekaart.

Vaccinatie tegen COVID-19

De coronavaccins zijn erg doeltreffend. De kans dat u na vaccinatie nog COVID-19 oploopt, is dus véél kleiner dan als u niet gevaccineerd werd. Vaccinatie is sterk aanbevolen, maar niet verplicht. De vaccinatie tegen COVID-19 is gratis.

Zwangere vrouwen, kinderen en ouderen

Vaccinaties voor zwangere vrouwen

Bent u zwanger, dan laat u zich best vaccineren tegen kinkhoest en griep. Die vaccinaties beschermen niet alleen uzelf, maar ook uw baby, zelfs voor de geboorte.

Vaccinaties voor kinderen

Het basisvaccinatieschema geeft u een overzicht van alle verplichte en aanbevolen vaccinaties voor kinderen en jongeren. De poliovaccinatie is de enige verplichte vaccinatie voor kinderen.

Vaccinaties voor ouderen

Vaccinatie tegen griep is sterk aanbevolen voor 65-plussers en voor bewoners van woonzorgcentra. Personen van 50 jaar of ouder komen in aanmerking voor een gedeeltelijke terugbetaling van het vaccin. Voor bewoners van gesubsidieerde woonzorgcentra en rust- en verzorgingstehuizen zijn de vaccins gratis.

Vaccinatie tegen griep

Griep is een besmettelijke ziekte die elke winter opnieuw opduikt. Vooral voor risicogroepen is vaccinatie aanbevolen.

Vaccinatie tegen mazelen

Mazelen is een heel besmettelijke ziekte die zowel kinderen als (jong)volwassenen treft. In sommige gevallen kunnen er ernstige complicaties optreden. Vaccinaties tegen mazelen beschermen uzelf en uw omgeving.

Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Het humaan papillomavirus (HPV) is een virus dat veel voorkomt en waarvan er meer dan 100 types bestaan. Een klein aantal types kan bij meisjes en vrouwen op lange termijn baarmoederhalskanker veroorzaken. Het huidige vaccin beschermt tegen 70% van alle baarmoederhalskankers.

Veelgestelde vragen